Tháng Tám 23, 2018
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 23.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 987.36 (+0.5% ) ; Vol: 137tr HNX : 110.52 (+0.5% ) ; Vol: 32tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào nhẹ. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VNG, VRC, GIL, SRA, TVB, GEX, DGL, CSV, VHC, AMV, TCH, BVH, DRC, PHR, VNS, GKM, SJF, THI, TTB 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, DGL, SJF, SRA 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường đi ngang, có khả năng nhập lại kênh lên cũ. Số lượng cổ phiếu tăng trưởng […]
Tháng Tám 22, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 22.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 982.15 (+0.3% ) ; Vol: 165tr HNX : 109.99 (-0.0% ) ; Vol: 38tr 2.Nhận xét: HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VNG, VRC, GIL, NVL, SRA, TVB, GEX, DGL, CSV, VHC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, DGL, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường giằng co, đi ngang Nắm giữ cổ phiếu trong nhóm tăng trưởng, chưa mua sớm lại cổ phiếu. II. Các mã Breakout trong ngày: […]
Tháng Tám 21, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 21.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 979.21 (+1.0% ) ; Vol: 201tr HNX : 110.02 (+1.8% ) ; Vol: 36tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VNG, VRC, GIL, NVL, SRA, TVB, GEX, DGL, CSV, VHC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, DGL, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường giằng co, có khả năng tạo lại kênh lên Nắm giữ cổ phiếu trong nhóm tăng trưởng, chưa mua sớm lại cổ phiếu. II. Các mã […]
Tháng Tám 20, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 20.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 969.62 (+0.1% ) ; Vol: 160tr HNX : 108.06 (+0.0% ) ; Vol: 31tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VNG, VRC, GIL, NVL, SRA, TVB, GEX, DGL, CSV, VHC 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, SJF 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường lên nhẹ, có nguy cơ phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu nằm trong nhóm tăng trưởng II. Các mã Breakout trong […]