Tháng Ba 19, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 19.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,006.59 (-0.5% ) ; Vol: 199tr HNX : 110.06 (-0.7% ) ; Vol: 54tr Hai sàn bán ra mạnh. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên, tuy nhiên phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC, TDM, VEF, LMH, GEG, HDG 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: CTR, BWE, KBC, HMC, PHR, […]
Tháng Ba 18, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 18.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,011.86 (+0.8% ) ; Vol: 188tr HNX : 110.88 (+0.4% ) ; Vol: 44tr Hai sàn mua vào khá. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC, TDM, VEF, LMH, GEG, HDG 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: CMG, GTN, VEF, CTR, VCG, CMX, LMH, GEG, KBC, […]
Tháng Ba 15, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 15.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,004.12 (-0.4% ) ; Vol: 207tr HNX : 110.44 (+0.4% ) ; Vol: 46tr HSX bán ra, HNX mua vào. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC, TDM 4. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh hơn Thị trường chung: TNG, GTN, KBC, BWE, NTC, VNG, VIC, CMG, PPC, STK, VCG, TDM, […]
Tháng Ba 14, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 14.03.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,008.44 (+0.3% ) ; Vol: 183tr HNX : 110.02 (+0.2% ) ; Vol: 40tr Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên. 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC, TDM 4. Các cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTC, STK, BWE, CMG, PPC, GTN, DPR, TDM, VCG, […]