Tháng Chín 5, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 05.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 968.44 (-0.8% ) ; Vol: 161tr HNX : 110.47 (-0.7% ) ; Vol: 43tr 2.Nhận xét: Hai sàn tiếp tục bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: Không xem xét 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không xem xét 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên, tiếp tục bán ra Không nên nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích II. Các mã Breakout trong ngày: Không xem xét Lưu […]
Tháng Chín 4, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 04.09.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 975.94 (-1.4% ) ; Vol: 172tr HNX : 111.23 (-1.4% ) ; Vol: 45tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VRC, GIL, SRA, DGL, AMV, BVH, VNS, GKM, TV2, CAV, DBC, HNG, CAP, MSN, MSR, PVT, VHC, GAS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, DGL,  SRA 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu nằm trong nhóm tăng trưởng. […]
Tháng Chín 1, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 31.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 989.54 (-0.9% ) ; Vol: 163tr HNX : 112.79 (-0.7% ) ; Vol: 37tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua bán ra khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VNG, VRC, GIL, SRA, DGL, AMV, BVH, PHR, VNS, GKM, TV2, DGW, NLG, VCB, VJC, CAV, DBC, HNG, CAP, MSN, MSR, PVT, VC3, VHC, GAS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, DGL,  SRA 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu trong nhóm tăng […]
Tháng Tám 30, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 30.08.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 998.07 (+1.0% ) ; Vol: 156tr HNX : 113.59 (+0.7% ) ; Vol: 36tr 2.Nhận xét: Hai sàn mua vào khá mạnh. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: DGC, VNG, VRC, GIL, SRA, DGL, AMV, BVH, DRC, PHR, VNS, GKM, TV2, DGW, NLG, VCB, VJC, CAV, DBC, HNG, CAP, MSN, MSR, PVT, VC3, VHC, GAS 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DGC, DGL,  SRA 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu trong nhóm tăng […]