Tháng Mười Một 21, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 3, 20.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 919.02 (+0.3% ) ; Vol: 126tr HNX : 103.91 (-0.0% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường có dấu hiệu xác nhận lại kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: ANV, TNG, CMX, ACL, NTL, CVN, VHC, FTS 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: NTL, VNG, NNC, FTS, CMX, SJD, PHR, GKM, ANV, AMV, TNG, VEA, VHC, TVB, CVN, FMC, STK 5. Các mã cổ […]
Tháng Mười Một 10, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 09.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 914.29 (-1.3% ) ; Vol: 131tr HNX : 103.01 (-1.5% ) ; Vol: 35tr 2.Đánh giá chung thị trường: Thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DTD, ACL, ANV 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, TVB, VHC, DGC, ACL, GMC, VPI, FTS, TNG, AMV, SBT, BWE, TVC 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: Không […]
Tháng Mười Một 8, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 08.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 926.28 (+0.4% ) ; Vol: 137tr HNX : 104.54 (+0.3% ) ; Vol: 34tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra cuối phiên. Thị trường kênh lên. Nắm giữ và có thể mua vào cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DTD, ACL 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, TVB, VHC, DGC, ACL, GMC, VPI, FTS, TNG, GIL, AMV, SBT, BWE 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: ACL, AMV, ANV, […]
Tháng Mười Một 7, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 07.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 922.16 (+0.0% ) ; Vol: 127tr VN30 : 899.25 (-0.0% ) ; Vol: 46tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra. Thị trường kênh lên. Nắm giữ và có thể mua vào cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DTD, ACL 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, TVB, VHC, DGC, ACL, GMC, VPI, FTS, TNG, GIL, AMV, SBT 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: ACL, AMV, ANV, APC, BFC, BID, […]