Tháng Năm 15, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 15.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 975.64 (+1.1% ) ; Vol: 154tr HNX : 106.43 (+0.7% ) ; Vol: 31tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào tốt. Thị trường xác nhận mua lại tốt. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu tăng giá tốt, […]
Tháng Năm 14, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 14.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 965.34 (+0.7% ) ; Vol: 150tr HNX : 105.70 (+0.1% ) ; Vol: 34tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào khối lượng khá. Thị trường có dấu hiệu mua lại, và có khả năng phục hồi. Có thể mua thăm dò cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng […]
Tháng Năm 13, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 13.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 958.54 (+0.6% ) ; Vol: 125tr HNX : 105.61 (-0.2% ) ; Vol: 26tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên HSX mua vào, HNX bán ra. Thị trường có dấu hiệu mua lại, và có khả năng phục hồi. Có thể mua thăm dò cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: […]
Tháng Năm 6, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 06.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 957.97 (-1.7% ) ; Vol: 134tr HNX : 105.42 (-1.4% ) ; Vol: 41tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra mạnh. Thị trường chung phá vỡ kênh lên, hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu đang chạy mạnh về đích. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: Không có II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng: Cổ phiếu […]