Tháng Mười Một 5, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 2, 05.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 925.53 (+0.1% ) ; Vol: 121tr VN30 : 904.83 (+0.2% ) ; Vol: 34tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra rồi mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ và có thể mua vào cổ phiếu. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: DTD, ACL 4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, TVB, VHC, DGC, ACL, D2D, GMC, VPI, FTS, TNG, GIL, AMV, SBT 5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường: ACB, […]
Tháng Mười Một 2, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 02.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 924.86 (+1.9% ) ; Vol: 209tr HNX : 105.75 (+2.3% ) ; Vol: 38tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn mua vào tốt. Thị trường có khả năng tạo kênh lên. Có thể xem xét mua lại cổ phiếu, và giải ngân 20-30% giá trị tài khoản. 3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, DGC 4. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, NVL, TVB, VHC, BVH, DGC, ACL, D2D, GMC, VPI, FTS, TNG, GIL 5. Các mã […]
Tháng Mười Một 2, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 01.11.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 907.96 (-0.7% ) ; Vol: 122tr HNX : 103.37 (-1.9% ) ; Vol: 30tr 2.Nhận xét: Hai sàn bán ra vừa phải. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, NVL, TVB, VHC, BVH, DGC, ACL, D2D, GMC, VPI 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, DGC 5. Đánh giá chung thị trường: Thị trường có khả năng tạo kênh lên. Có thể xem xét mua lại cổ phiếu, và giải ngân 15-20% giá trị tài khoản. II. Các […]
Tháng Mười 31, 2018
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 4, 31.10.2018

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 914.76 (+2.9% ) ; Vol: 159tr HNX : 105.35 (+3.6% ) ; Vol: 38tr 2.Nhận xét: Sau chuỗi ngày giảm điểm, 2 sàn mua lại khá tốt. 3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt: FMC, PHR, ANV, GEG, NVL, TVB, VHC, BVH, DGC, ACL, D2D 4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh: VHC, DGC 5. Đánh giá chung thị trường: Phiên mua lại tốt, có thể coi như phiên lấy đà. Thị trường có khả năng tạo lại kênh lên. Có thể xem […]