Tháng Sáu 10, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 10.06.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 962.90 (+0.5% ) ; Vol: 119tr HNX : 103.99 (-0.2% ) ; Vol: 16tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX mua vào, HNX bán ra nhẹ. Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend. Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ […]
Tháng Năm 24, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 24.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 970.03 (-1.3% ) ; Vol: 128tr HNX : 105.39 (-0.9% ) ; Vol: 32tr 2.Đánh giá chung thị trường: Hai sàn bán ra mạnh. Thị trường phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng, đồ thị “good”, lợi nhuận tốt. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, NTC, HHP, CMG, VPG, SRC, SFG II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. […]
Tháng Năm 23, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 23.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 982.71 (-0.1% ) ; Vol: 108tr HNX : 106.30 (+0.2% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, SRC,  SFG, NTC, HHP II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối […]
Tháng Năm 22, 2019
Investors Vietnam

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 22.05.2019

I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 983.78 (-0.3% ) ; Vol: 127tr HNX : 106.13 (-0.1% ) ; Vol: 39tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra. Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu tăng trưởng. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh: VCR, SRC,  SFG II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB): Cổ phiếu Breakout: Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt. Cổ phiếu nhóm […]