Tháng Mười 21, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 21.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 939.03 (-0.6% ) ; Vol: 372tr VN30 : 906.10 (-0.4% ) ; Vol: 152tr HNXINDEX : 139.98 (-0.2% ) ; Vol: 50tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 21/10/2020, phiên thị trường hai sàn bán ra. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, rủi ro T3. […]
Tháng Mười 21, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 20.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 944.42 (+0.1% ) ; Vol: 386tr VN30 : 909.49 (+0.7% ) ; Vol: 180tr HNXINDEX : 140.33 (-0.4% ) ; Vol: 46tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 20/10/2020, phiên thị trường HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, […]
Tháng Mười 21, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 19.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 943.69 (+0.0% ) ; Vol: 353tr VN30 : 903.51 (+0.2% ) ; Vol: 142tr HNXINDEX : 140.88 (+0.8% ) ; Vol: 47tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 19/10/2020, phiên thị trường mua vào rồi bán nhẹ cuối phiên. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, […]
Tháng Mười 17, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 16.10.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 943.30 (+0.1% ) ; Vol: 396tr VN30 : 901.59 (+0.3% ) ; Vol: 157tr HNXINDEX : 139.82 (+0.1% ) ; Vol: 45tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 16/10/2020, phiên thị trường mua vào rồi bán nhẹ cuối phiên. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu đang tăng giá chạy mạnh về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, […]