Tháng Mười Một 26, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 26.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,005.97 (+0.6% ) ; Vol: 411tr VN30 : 964.16 (+0.4% ) ; Vol: 156tr HNXINDEX : 148.40 (+0.2% ) ; Vol: 62tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 26/11/2020, thị trường hai sàn mua vào tốt. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích, mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các […]
Tháng Mười Một 24, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 24.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 995.76 (+0.2% ) ; Vol: 512tr VN30 : 959.61 (-0.0% ) ; Vol: 195tr HNXINDEX : 147.58 (-0.4% ) ; Vol: 70tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 24/11/2020, thị trường hai sàn bán ra khối lượng khá lớn. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai […]
Tháng Mười Một 24, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 23.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 994.19 (+0.4% ) ; Vol: 450tr VN30 : 960.03 (+1.0% ) ; Vol: 165tr HNXINDEX : 148.18 (+0.7% ) ; Vol: 63tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 23/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]
Tháng Mười Một 24, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 20.11.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 990.00 (+0.7% ) ; Vol: 472tr VN30 : 950.89 (+0.6% ) ; Vol: 126tr HNXINDEX : 147.21 (+0.2% ) ; Vol: 62tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 20/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh. Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn […]