Tháng Tư 13, 2021
IBD Canslim Vietnam

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 13.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,248.33 (-0.3% ) ; Vol: 978tr VN30 : 1,277.35 (-0.1% ) ; Vol: 283tr HNXINDEX : 292.19 (-1.1% ) ; Vol: 227tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 13/04/2021, thị trường bán ra khá. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét giải ngân mua vào cổ […]
Tháng Tư 13, 2021
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 12.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,252.45 (+1.7% ) ; Vol: 858tr VN30 : 1,278.19 (+2.0% ) ; Vol: 283tr HNXINDEX : 295.53 (+0.6% ) ; Vol: 183tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 12/04/2021, thị trường mua vào mạnh. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét giải ngân mua vào cổ […]
Tháng Tư 13, 2021
Thị trường chứng khoán lên

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 09.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,231.66 (-0.3% ) ; Vol: 656tr VN30 : 1,253.26 (+0.1% ) ; Vol: 209tr HNXINDEX : 293.79 (+0.0% ) ; Vol: 161tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/04/2021, thị trường bán ra nhẹ. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét giải ngân mua vào cổ […]
Tháng Tư 13, 2021
IBD Canslim Vietnam

Thông tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 08.04.2021

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,234.89 (-0.6% ) ; Vol: 634tr VN30 : 1,251.81 (-0.5% ) ; Vol: 168tr HNXINDEX : 293.75 (+0.3% ) ; Vol: 178tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên ngày 08/04/2021, thị trường HSX bán ra nhẹ, HNX mua vào nhẹ. Ngày 30/03/2021 thị trường xác kênh lên, nhiều mã cổ phiếu Bùng nổ, cho dấu hiệu mua vào. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét […]