Tháng Mười Hai 13, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 13.12.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 966.18 (-0.2% ) ; Vol: 173tr VN30 : 880.55 (-0.5% ) ; Vol: 66tr HNX : 102.93 (+0.2% ) ; Vol: 30tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn  bán ra khá. Thị trường xác nhận kênh lên. Có thể xem xét giải ngân cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng. 3. […]
Tháng Mười Hai 12, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 12.12.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 968.17 (+0.7% ) ; Vol: 155tr VN30 : 884.80 (+0.7% ) ; Vol: 57tr HNX : 102.71 (+0.3% ) ; Vol: 24tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn  mua vào khá tốt. Thị trường xác nhận kênh lên. Có thể xem xét giải ngân cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng. […]
Tháng Mười Một 13, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 13.11.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,012.77 (-0.5% ) ; Vol: 182tr VNINDEX : 1,012.77 (-0.5% ) ; Vol: 182tr HNX : 107.20 (+0.2% ) ; Vol: 25tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn bán ra mạnh. Thị trường rủi ro phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng giá đang chạy mạnh về đích. 3. Các […]
Tháng Mười Một 13, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 12.11.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài> I. Thị trường chung: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 1,018.33 (+0.2% ) ; Vol: 181tr VN30 : 939.82 (+0.0% ) ; Vol: 66tr HNX : 106.96 (+0.2% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên HSX bán ra, HNX mua vào nhẹ. Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu. 3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao […]