Tháng Một 17, 2020
IBD Canslim Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 17.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 978.96 (+0.5% ) ; Vol: 117tr VN30 : 894.84 (+0.3% ) ; Vol: 49tr HNX : 103.88 (-0.4% ) ; Vol: 21tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên HSX mua vào, HNX bán ra. Ngày 08/01/2020  xác định đáy gần nhất. Ngày 10/01/2020 thị trường vượt lại MA10, xác nhận lại kênh lên tốt. Thị trường kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua […]
Tháng Một 17, 2020
Thị trường chứng khoán lên

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 16.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 974.31 (+0.7% ) ; Vol: 147tr VN30 : 891.96 (+0.7% ) ; Vol: 63tr HNX : 104.32 (+1.1% ) ; Vol: 23tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào mạnh. Ngày 08/01/2020  xác định đáy gần nhất. Ngày 10/01/2020 thị trường vượt lại MA10, xác nhận lại kênh lên tốt. Thị trường kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua vào […]
Tháng Một 15, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 4, 15.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 967.56 (+0.1% ) ; Vol: 112tr VN30 : 885.36 (+0.1% ) ; Vol: 36tr HNX : 103.19 (-0.2% ) ; Vol: 19tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ. Ngày 08/01/2020  xác định đáy gần nhất. Ngày 10/01/2020 thị trường vượt lại MA10, xác nhận lại kênh lên tốt. Thị trường kênh lên, nắm giữ và có thể xem […]
Tháng Một 14, 2020
Investors Vietnam

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 14.01.2020

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày: I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày: 1.Điểm số thị trường: VNINDEX : 967.00 (+0.1% ) ; Vol: 128tr VN30 : 884.77 (+0.3% ) ; Vol: 51tr HNX : 103.36 (+1.0% ) ; Vol: 20tr 2.Đánh giá chung thị trường: Phiên hai sàn mua vào nhẹ. Ngày 08/01/2020  xác định đáy gần nhất. Ngày 10/01/2020 thị trường vượt lại MA10, xác nhận lại kênh lên tốt. Thị trường kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua vào […]