Tháng Mười Một 8, 2016

Download tài liệu chứng khoán miễn phí

Download tài liệu chứng khoán miễn phí Download sách miễn phí: 1.Làm giàu qua đầu tư chứng khoán: William O’neil https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9TgrhVVo2N3B1UTJmWk0 2. Nhà đầu tư thành công: William O’neil https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9TgrhRVRNTVB4c3I1V2c 3. 24 bài học sống còn trong đầu tư chứng khoán: William O’neil https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9TgrhT1VWUTl5NDN3LWc 4. Jesse Livermore – Chết vì chứng khoán: Richard Smitten https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9TgrhQjFoYXF5VU9mc3c 5. Giàu từ chứng khoán – Bài học từ những nhà đầu tư thành công nhất: Join Boik https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9TgrhZ2FNd0lJazNBX1U 6.  Phố Wall – Một Las Vegas khác: Nicolas Darvas https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9Tgrhb3RlUTJmN01yeEU 7. Huyền thoại nhà đầu tư chứng khoán Jesse Livermore: Edwin Lefevre. https://drive.google.com/open?id=0B2eLLem9TgrhaVNkWU83UnZfS1k Nhiều sách […]
Tháng Mười Một 20, 2016

Công cụ hỗ trợ đầu tư, bảng giá – miễn phí

Công cụ hỗ trợ đầu tư, bảng giá – miễn phí Chúng tôi hướng dẫn và khuyến nghị sử dụng Amibroker & Datafeed khi theo dõi kỹ thuật cổ phiếu tại TT VN: Amibroker:  https://www.amibroker.com/ Datafeed:  https://tuvan.vndirect.com.vn/datafeed/ Hướng dẫn cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=7qow04qq81M File afl: Price, và Vol theo phương pháp Canslim: https://drive.google.com/file/d/1lF0cbICafSKMSGYCNSI_AHm3fBXt6s4a/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rJUf5GBQL8dTUA7r3csFGqFIfDPwG95s/view?usp=sharing   Vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp để được trợ giúp
Tháng Mười Một 20, 2016

Hỗ trợ NĐT nước ngoài

Hỗ trợ NĐT nước ngoài Chúng tôi hỗ trợ NĐT nước ngoài như sau: Hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán, kết nối môi giới Giải thích chính sách mua bán chứng khoán tại TTCK Việt Nam Đào tạo CANSLIM, và cách áp dụng tại Việt Nam Thu thập dữ liệu, phân tích, và dịch sang Tiếng Anh Khuyến nghị đầu tư
Tháng Mười Một 20, 2016

Ủy thác đầu tư

Chúng tôi nhận ủy thác đầu tư như sau: Nhận bàn giao tài khoản chứng khoán từ bên ủy thác Chịu trách nhiệm giao dịch giúp bên ủy thác Chia sẻ lợi nhuận/ và rủi ro giữa 2 bên Chi tiết vui lòng liên hệ