Tháng Mười Một 9, 2016

LEVEL 3: ADVANCED STRATEGIES FOR SUCCESSFUL INVESTING

LEVEL 3: Advanced Strategies for Successful Investing   http://www.investors.com/product/home-study-kit-level-2-advanced-strategies-for-successful-investing/   IBD Level 3 đào tạo những kỹ thuật nâng cao về nắm giữ và bán cổ phiếu, có liên hệ với quản lý danh mục đầu tư và nhấn mạnh tầm quan trọng việc phân tích quá khứ.   IBD Level 3 Home Study Program bao gồm: 03 DVD training + 01 sách Workbook đào tạo: + Porfolio Management (Quản lý danh mục đầu tư) + Investing with conviction (Đầu tư với sự chắc chắn) + Post Analysis (Phân tích quá khứ)   Mẫu PDF trong DVD: Nhấn vào đây […]
Tháng Mười Một 9, 2016

LEVEL 2: INTERMEDIATE STRATEGIES FOR SUCCESSFUL INVESTING

IBD LEVEL 2 – INTERMEDIATE STRATEGIES FOR SUCCESSFULL INVESTING http://www.investors.com/product/home-study-kit-level-2-intermediate-strategies-for-successful-investing/   Học cách ứng dụng những kỹ thuật của Phương pháp Canslim vào thực hành để tìm kiếm cổ phiếu, gia tăng lợi nhuận.   IBD Level 2 Home Study Program bao gồm: 04 DVD + 01 sách Workbook giới thiệu: + Hệ thống Canslim + Market Timing + Technical Analysis of Bases + Technical Analysis of Tops + Quản lý danh mục đầu tư   Mẫu PDF trong DVD: Nhấn vào đây để xem   Mẫu video trong DVD:
Tháng Mười Một 9, 2016

LEVEL 1: BEGINNING STRATEGIES FOR SUCCESSFUL INVESTING

LEVEL 1: Beginning Strategies for Successful Investing   http://www.investors.com/product/home-study-kit-level-1-beginning-strategies-for-successful-investing/   IBD Level 1 giới thiệu những nền tảng cơ bản nhất của hệ thống đầu tư chứng khoán theo phương pháp Canslim, 7 đặc điểm của các cổ phiếu thành công, các mẫu hình đồ thị phổ biến và chọn thời điểm ra/vào thị trường.   HỌC TỪ NHỮNG KỸ THUẬT ĐƯỢC KIỂM CHỨNG ĐỂ CHIẾN THẮNG THỊ TRƯỜNG.   Với thực tế rằng tình trạng thị trường cổ phiếu biến động như hiện nay, không điều gì quan trọng hơn là sử dụng dụng chiến thuận đã được kiểm […]
Tháng Mười Một 8, 2016

Đào tạo Đầu tư chứng khoán Canslim nền tảng

Đào tạo chứng khoán CANSLIM nền tảng Với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ NĐT hiểu rõ về Phương pháp đầu tư tăng trưởng Canslim ngay từ ban đầu, IBD Canslim hỗ trợ đào tạo miễn phí tại Hà Nội,  Tp Hồ Chí Minh (Đào tạo tập trung, thời gian buổi tối, hoặc thứ 7, chủ nhật cuối tuần). IBD Canslim VN chỉ thu học viên 250.000 VNĐ/ người với mục đích Hỗ trợ tổ chức khóa học, gồm có: Thuê chỗ ngồi, nước uống, admin tổ chức khóa học và thể hiện sự nghiệm túc tham gia từ […]