Tháng Mười Một 8, 2016

Đào tạo chứng khoán CANSLIM VÀ VSA chuyên sâu

Đào tạo chứng khoán phương pháp CANSLIM, và VSA chuyên sâu và chuyển giao công cụ hỗ trợ đầu tư: – Liên hệ: Phone, zalo, viber: 0906.623.688 Email: talkschungkhoan@gmail.com – Phương thức đào tạo Offline tại Hà Nội, Tp HCM Hoặc Online
Tháng Mười Một 8, 2016

DVD, tài liệu đào tạo CANSLIM của Investors – IBD HOME STUDY COURSE

CHÚNG TÔI SỞ HỮU, NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CANSLIM THEO CÁC TÀI LIỆU IBD HOME STUDY COURSE DO INVESTOR’S BUSINESS DAILY (IBD) CHUẨN PHÁT HÀNH: I. TÀI LIỆU DVD: IBD Home Study Courses bao gồm 09 cấp độ đào tạo từ mức sơ cấp cho đến khi bạn thành một chuyên gia chứng khoán thực thụ: 1/ Level 1: Beginning strategies for successful investing (Chiến lược đầu tư thành công – Sơ cấp) 2/ Level 2: Intermediate strategies for successful investing (Chiến lược đầu tư thành công – Trung cấp 3/ Level 3: Advanced strategies for successful investing (Chiến lược đầu tư […]
Tháng Sáu 16, 2017

LEVEL 9: MARKET SCHOOL

LEVEL 9: MARKET SCHOOL htp://www.investors.com/product/home-study-kit-market-   HOME STUDY KIT COVERS: 10 new buy signals that will get you into a market rally early. 14 new sell signals that reduce your market exposure before a downtrend. New portfolio management rules to keep you in-line with the market trend. Complete Market Simulation – We will do a complete simulation over an entire market cycle (bottom to top) using these new signals to scale you in and out of the market.   Kit Includes Instant Online Access and 3 DVDs of Instruction on: Follow-Through Days Buy and Sell Signals Follow-Through Days and Failed […]
Tháng Mười Một 9, 2016

LEVEL 8: IPO STRATEGIES

LEVEL 8: IPO STRATEGIES http://www.investors.com/product/home-study-kit-ipo-trading-strategies/   IPOs Offer Unique Opportunities for Big Gains! IBD IPO Strategies Home Study Program bao gồm: 02 DVD training + 01 sách Workbook đào tạo:   + Introduction to IPOs                          + IPO roundtrips + The model IPO base                         + Short IPO moves + IPOs without a base                         + Long IPO moves + IPOs that never broke out                 + IPO portfolio management strategies + Failed IPO breakouts   Mẫu PDF trong DVD Nhấn vào đây để xem   Mẫu video trong DVD