Thị trường đi lên Investors Vietnam
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 24.11.2020
Tháng Mười Một 24, 2020

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 26.11.2020

IBD Canslim Vietnam

IBD VN - Thị trường đi lên

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày:

I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 1,005.97 (+0.6% ) ; Vol: 411tr

 • VN30 : 964.16 (+0.4% ) ; Vol: 156tr

 • HNXINDEX : 148.40 (+0.2% ) ; Vol: 62tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên ngày 26/11/2020, thị trường hai sàn mua vào tốt.
 • Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích, mật độ phân phối khá dày.
 • Nắm giữ cổ phiếu, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • CVT, GMD, TIP, VSC, DHA, PLC, BWE, PC1, DGC, VGC, HAX, HDC, SMC, VPB, HPG, VIX, PGC, ABC, CTR, SEA

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt hàng ngày (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr) – cổ phiếu theo nguyên tắc của phương pháp CANSLIM: Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận lại tốt sau khi đã cho điểm mua trước, hoạt động logic, mà khả năng tăng giá tốt tiếp.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.

Danh sách cổ phiếu theo thứ tự tăng giá, và sức mạnh từ cao xuống thấp:

Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 29.10.20 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 48.15 7.0% V.D  B.O   MuaXN  101.0% 41.41 Good
TCM HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 35.80 0.8%             –                 –   55.0% 31.31 Good
DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 78.10 1.4%             –                 –   44.6% 68.74 Good
GVR UPCOM Hóa chất 19.40 2.6%             –                 –   41.6% 17.85 Good
DXP HNX Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 16.00 1.9%             –                 –   33.3% 13.76 Good
LHG HOSE Bất động sản 32.70 5.8%             –                 –   32.9% 28.12 Good
NHA HNX Xây dựng & Vật liệu 15.40 6.9%    B.O   Mua  29.4% 13.75 Good
SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 29.50 1.0%             –                 –   28.8% 26.85 Good
D2D HOSE Bất động sản 57.10 6.8%    B.O                –   28.7% 51.62 Good
MCH UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 92.10 2.3%             –                 –   27.6% 83.66 Good
DHC HOSE Tài nguyên 58.10 3.8%    B.O                –   25.9% 52.03 Good
CRE HOSE Bất động sản 31.75 0.5%             –                 –   25.0% 28.57 Good
APH HOSE Hóa chất 86.90 0.1%    B.O                –   23.1% 81.70 Good
FMC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 36.30 6.9%    B.O   MuaXN  21.2% 32.84 Good
KDF UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 44.40 -0.2%             –                 –   20.3% 41.82 OK
CTG HOSE Ngân hàng 34.05 3.2%             –                 –   17.0% 31.85 Good
SZL HOSE Bất động sản 53.10 0.2%             –                 –   16.7% 50.16 Good
DTD HNX Xây dựng & Vật liệu 26.90 3.9%             –                 –   15.9% 25.39 Good
ACB HNX Ngân hàng 27.40 0.4%             –                 –   14.6% 26.28 Good
SSI HOSE Dịch vụ tài chính 19.15 -0.3%             –                 –   12.0% 18.72 OK
IMP HOSE Y tế 54.80 -0.2%             –                 –   11.8% 53.63 OK
REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 46.40 1.1%             –                 –   11.5% 45.53 Good
MFS UPCOM Viễn thông 25.70 1.2%             –                 –   10.3% 25.50 Good
ILB HOSE Bất động sản 24.15 1.5%             –                 –   44.2% 22.31 OK
NTC UPCOM Bất động sản 201.81 1.1%             –                 –   32.4% 187.41 OK
TNG HNX Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 14.10 1.4%             –                 –   23.7% 13.42 Good
GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 27.40 1.5% V.D           –                 –   22.3% 26.31 OK
TIP HOSE Bất động sản 33.00 -1.5% V.D           –                 –   20.9% 30.20 OK
HDG HOSE Bất động sản 27.35 2.1%             –                 –   16.6% 25.83 OK
VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 47.80 -1.4% V.D           –                 –   16.6% 46.23 OK
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 24.20 -0.4%             –                 –   16.6% 22.85 OK
STK HOSE Hóa chất 20.80 -1.0%             –                 –   16.5% 19.54 OK
VND HOSE Dịch vụ tài chính 17.45 1.5%             –                 –   16.3% 16.77 OK
DHA HOSE Xây dựng & Vật liệu 43.45 0.2% V.D           –                 –   15.9% 41.32 OK
SHS HNX Dịch vụ tài chính 14.30 0.0%             –                 –   15.3% 13.68 OK
BMI HOSE Bảo hiểm 30.50 -0.5%             –                 –   15.1% 29.01 OK
SAV HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 17.45 0.9%             –                 –   13.3% 16.86 OK
VCB HOSE Ngân hàng 94.00 0.5%             –                 –   12.4% 91.50 Good
DVN UPCOM Y tế 15.00 0.0%             –                 –   10.3% 14.89 OK
KDH HOSE Bất động sản 26.25 1.2%             –                 –   9.6% 26.21 OK
MBB HOSE Ngân hàng 19.50 0.3%    B.O                –   9.6% 19.48 OK
PLC HNX Hóa chất 25.50 -1.5% V.D           –                 –   20.3% 24.84 Risk
BWE HOSE Dịch vụ tiện ích 28.95 -1.9% V.D           –                 –   17.0% 27.09 OK
TDM HOSE Dịch vụ tiện ích 26.55 -1.5%             –                 –   15.7% 25.12 OK
HT1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 15.85 -0.3%             –                 –   13.7% 15.31 OK
HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 14.20 1.4%             –                 –   13.1% 13.74 OK
VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 47.40 0.2%             –                 –   11.5% 46.52 Risk
VHC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 45.05 -0.7%             –                 –   10.1% 44.77 Risk
DIG HOSE Bất động sản 21.00 -1.6%             –                 –   9.7% 20.96 OK
PET HOSE Du lịch & Giải trí  15.40 0.3%             –                 –   64.0% 14.33 OK
HTN HOSE Xây dựng & Vật liệu 38.40 0.5%             –                 –   50.7% 36.93 OK
GIL HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 38.90 -2.1%             –                 –   28.4% 37.21 OK
CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.70 -3.0%             –                 –   27.3% 16.13 OK
HSG HOSE Tài nguyên 18.50 2.2%             –                 –   25.0% 17.90 OK
PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 21.38 -3.2% V.D           –                 –   19.0% 20.64 Risk
VCI HOSE Dịch vụ tài chính 41.70 0.0%             –                 –   16.5% 40.58 Risk
DGC HNX Hóa chất 46.70 0.2% V.D           –                 –   15.5% 45.58 Risk
VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 26.10 0.4% V.D           –                 –   14.2% 25.01 OK
VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 77.23 -0.4%             –                 –   12.3% 75.25 OK
HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.80 -2.2% V.D           –                 –   23.2% 17.08 OK
ANV HOSE Thực phẩm & Đồ uống 21.99 0.0%             –                 –   22.3% 21.38 Risk
HDC HOSE Bất động sản 25.50 -2.1% V.D           –                 –   18.6% 25.04 Risk
TDP UPCOM Hóa chất 31.25 -2.2%             –                 –   15.9% 29.66 OK
PHR HOSE Hóa chất 62.60 -0.6%             –                 –   14.2% 61.31 Risk
VGI UPCOM Viễn thông 30.70 0.0%             –                 –   14.1% 29.44 OK
KBC HOSE Bất động sản 15.70 3.3%    B.O   MuaXN  13.8% 15.10 Good
SMC HOSE Tài nguyên 14.60 1.0% V.D           –                 –   23.2% 14.10 OK
KSB HOSE Tài nguyên 26.45 0.0%             –                 –   15.8% 26.00 Risk
SHB HNX Ngân hàng 17.10 0.0%             –                 –   13.2% 16.61 Risk
MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 112.80 0.7%             –                 –   10.3% 111.97 OK
DXG HOSE Bất động sản 13.70 -0.4%             –                 –   20.2% 13.45 Risk
VPB HOSE Ngân hàng 27.20 1.9% V.D           –                 –   16.7% 25.50 Good
HPG HOSE Tài nguyên 35.10 -1.4% V.D           –                 –   14.7% 33.83 OK
VIX HNX Dịch vụ tài chính 16.30 -4.1% V.D           –                 –   30.4% 15.53 OK
NTL HOSE Bất động sản 20.60 0.0%             –                 –   21.5% 20.25 Risk
HLD HNX Xây dựng & Vật liệu 27.54 -1.9%             –                 –   16.9% 27.76 Sellout
SNZ UPCOM Bất động sản 31.10 3.0%    B.O                –   15.6% 29.44 Good
ACV UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 70.90 -1.5%             –                 –   14.9% 69.59 Risk
PGC HOSE Dịch vụ tiện ích 21.35 -5.1% V.D           –                 –   13.0% 21.60 Sellout
APC HOSE Hóa chất 21.55 0.5%    B.O                –   13.4% 20.80 Good
ABC UPCOM Viễn thông 17.70 -2.2% V.D           –                 –   40.5% 17.91 Sellout
CTR UPCOM Viễn thông 57.80 -2.9% V.D           –                 –   22.7% 55.62 OK
IJC HOSE Xây dựng & Vật liệu 13.45 -0.4%             –                 –   19.8% 12.83 OK
VLC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 30.30 -0.7%             –                 –   11.8% 29.66 OK
PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 13.00 3.1%             –                 –   17.3% 12.26 Good
GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 83.30 0.7%             –                 –   17.3% 77.71 OK
DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 21.10 2.4%    B.O                –   15.0% 20.08 Good
HNG HOSE Thực phẩm & Đồ uống 14.25 6.7%    B.O                –   30.7% 12.26 Good
SLS HNX Thực phẩm & Đồ uống 62.70 -0.9%             –                 –   14.0% 60.20 OK
PVS HNX Dầu khí 15.10 -0.7%             –                 –   24.1% 14.24 OK
PNJ HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 75.62 0.0%             –                 –   14.1% 72.56 OK
SEA UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 27.40 -1.8% V.D           –                 –   9.6% 27.93 Sellout
PVD HOSE Dầu khí 13.25 0.0%             –                 –   23.3% 12.20 OK
PAN HOSE Dịch vụ bán lẻ 21.40 0.0%             –                 –   16.0% 20.19 OK
SBT HOSE Thực phẩm & Đồ uống 17.85 -3.0%             –                 –   23.1% 16.58 OK
PVB HNX Dầu khí 15.40 0.0%             –                 –   12.4% 15.00 OK
VPG HOSE Tài nguyên 14.70 0.7%             –                 –   17.1% 14.70 Risk
VCR HNX Bất động sản 20.90 2.0%             –                 –   12.4% 20.36 OK
VJC HOSE Du lịch & Giải trí  120.10 0.9%             –                 –   17.4% 112.42 Good
TAC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 40.30 -2.2%             –                 –   13.5% 38.86 Risk
CTD HOSE Xây dựng & Vật liệu 64.00 0.3%             –                 –   13.3% 61.84 Good
MSH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 39.05 0.6%    B.O                –   18.3% 36.63 OK
BID HOSE Ngân hàng 42.60 3.1%    B.O   MuaXN  10.2% 42.30 Good
VOC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 18.80 -0.5%             –                 –   13.9% 18.16 OK
IDJ HNX Bất động sản 13.60 -0.7%             –                 –   10.2% 13.51 Risk
GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 16.50 2.2%             –                 –   19.6% 15.49 Good
DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 28.85 1.2%             –                 –   14.0% 28.38 Risk
CTI HOSE Xây dựng & Vật liệu 14.25 4.4%    B.O                –   13.1% 13.79 Good
AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 53.00 0.0%             –                 –   13.2% 51.22 OK
PGS HNX Dịch vụ tiện ích 16.90 1.8%             –                 –   19.0% 15.89 OK
TCH HOSE Bất động sản 20.65 2.5%             –                 –   10.4% 20.47 OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.