Thị trường chứng khoán lên
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 20.11.2020
Tháng Mười Một 24, 2020
Thị trường đi lên Investors Vietnam
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 3, 24.11.2020
Tháng Mười Một 24, 2020

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 23.11.2020

IBD Canslim Vietnam

IBD VN - Thị trường đi lên

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày:

I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 994.19 (+0.4% ) ; Vol: 450tr

 • VN30 : 960.03 (+1.0% ) ; Vol: 165tr

 • HNXINDEX : 148.18 (+0.7% ) ; Vol: 63tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên ngày 23/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh.
 • Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích.
 • Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • SIP, PET, CVT, TCM, DGW, VIX, CTR, NTC, GIL, HLD, NHA, CRC, HDC, MCH, HPG, CRE, APH, TDP, PC1, TIP, PHR, DHC, DHA, VGC, ACB, IDC, REE, DIG, ILB, PLC, DGC, CTG, LTG, SJS, NDN, GMD, VND, VSC, HTN, GVR, HAX, VCI, SMC, HSG, VLC, ABC, SEA

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt hàng ngày (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr) – cổ phiếu theo nguyên tắc của phương pháp CANSLIM: Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận lại tốt sau khi đã cho điểm mua trước, hoạt động logic, mà khả năng tăng giá tốt tiếp.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.

Danh sách cổ phiếu theo thứ tự tăng giá, và sức mạnh từ cao xuống thấp:

Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 29.10.20 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
SIP UPCOM Bất động sản 150.90 -0.1% V.D           –                 –   71.5% 129.86 Risk
PET HOSE Du lịch & Giải trí  15.55 6.9% V.D  B.O   MuaXN  65.6% 13.41 Good
CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 39.35 6.9% V.D  B.O   MuaXN  64.3% 33.84 Good
TCM HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 34.50 5.2% V.D           –                 –   49.4% 29.67 Good
DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 75.80 6.9% V.D  B.O   MuaXN  40.4% 66.12 Good
VIX HNX Dịch vụ tài chính 17.20 9.6% V.D  B.O   MuaXN  37.6% 14.89 Good
CTR UPCOM Viễn thông 63.90 3.4% V.D  B.O   MuaXN  35.7% 54.95 Good
NTC UPCOM Bất động sản 312.00 1.3% V.D           –                 –   34.1% 268.51 Good
GIL HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 39.65 3.8% V.D           –                 –   30.9% 36.41 Good
ANV HOSE Thực phẩm & Đồ uống 24.00 5.3%    B.O                –   27.7% 22.13 Good
HLD HNX Xây dựng & Vật liệu 34.50 0.0% V.D           –                 –   26.8% 30.99 Risk
NHA HNX Xây dựng & Vật liệu 14.90 3.5% V.D           –                 –   25.2% 13.38 Good
CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.20 3.3% V.D           –                 –   23.7% 15.25 Good
HDC HOSE Bất động sản 26.50 1.9% V.D           –                 –   23.3% 24.67 Good
MCH UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 88.90 0.0% V.D           –                 –   23.1% 80.62 OK
SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 28.20 0.0%             –                 –   23.1% 26.05 OK
D2D HOSE Bất động sản 77.40 3.2%    B.O   Mua  22.9% 70.65 Good
HPG HOSE Tài nguyên 37.50 5.0% V.D           –                 –   22.5% 33.13 Good
CRE HOSE Bất động sản 31.10 6.9% V.D  B.O   MuaXN  22.4% 27.50 Good
APH HOSE Hóa chất 86.20 0.0% V.D           –                 –   22.1% 79.57 Risk
TDP UPCOM Hóa chất 36.50 2.8% V.D           –                 –   20.9% 32.70 Good
PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 25.75 -0.2% V.D           –                 –   19.5% 24.28 OK
TIP HOSE Bất động sản 32.50 2.5% V.D           –                 –   19.0% 29.56 Good
PHR HOSE Hóa chất 65.00 0.6% V.D           –                 –   18.6% 60.69 Good
HDG HOSE Bất động sản 27.60 -0.2%             –                 –   17.7% 25.39 OK
DHC HOSE Tài nguyên 54.20 2.8% V.D           –                 –   17.4% 50.36 Good
DHA HOSE Xây dựng & Vật liệu 44.00 2.1% V.D           –                 –   17.3% 40.60 Good
VGI UPCOM Viễn thông 31.50 6.1%    B.O   Mua  17.1% 29.13 Good
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 24.25 3.6%    B.O   MuaXN  16.9% 22.47 Good
SHS HNX Dịch vụ tài chính 14.40 1.4%             –                 –   16.1% 13.44 Good
VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 26.50 6.9% V.D  B.O   MuaXN  16.0% 24.74 Good
VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 48.60 1.0%             –                 –   14.4% 46.02 Good
ACB HNX Ngân hàng 27.30 0.0% V.D           –                 –   14.2% 25.88 Risk
TDM HOSE Dịch vụ tiện ích 26.10 4.4%    B.O                –   13.7% 24.85 Good
IDC UPCOM Xây dựng & Vật liệu 28.70 4.4% V.D  B.O   MuaXN  13.4% 27.39 Good
KDH HOSE Bất động sản 26.60 0.6%             –                 –   11.1% 25.93 Good
REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 46.05 3.5% V.D  B.O   MuaXN  10.7% 45.04 Good
DIG HOSE Bất động sản 21.15 0.0% V.D           –                 –   10.4% 20.73 OK
FPT HOSE Công nghệ 55.90 1.3%             –                 –   9.8% 55.11 Good
SSI HOSE Dịch vụ tài chính 18.70 2.7%    B.O   MuaXN  9.4% 18.51 Good
BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 59.20 -0.3%             –                 –   8.6% 59.01 OK
ILB HOSE Bất động sản 23.20 -0.2% V.D           –                 –   38.5% 20.59 OK
PLC HNX Hóa chất 25.80 -1.1% V.D           –                 –   21.7% 24.41 OK
DGC HNX Hóa chất 48.05 -0.5% V.D           –                 –   18.8% 45.36 OK
KDF UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 43.00 1.9%             –                 –   16.5% 41.48 Risk
HT1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 17.25 -0.6%             –                 –   15.0% 16.29 OK
SZL HOSE Bất động sản 52.20 0.4%    B.O   MuaXN  14.7% 49.26 Good
CTG HOSE Ngân hàng 32.90 -0.9% V.D           –                 –   13.1% 31.51 OK
LTG UPCOM Hóa chất 25.50 1.2% V.D  B.O   MuaXN  12.9% 24.46 Good
SJS HOSE Bất động sản 26.90 -1.1% V.D           –                 –   11.2% 26.20 OK
STK HOSE Hóa chất 19.75 1.8%             –                 –   10.6% 19.33 OK
NDN HNX Bất động sản 19.60 4.3% V.D  B.O   MuaXN  9.5% 19.38 Good
HDB HOSE Ngân hàng 25.75 -0.2%             –                 –   9.1% 25.55 OK
BMI HOSE Bảo hiểm 28.80 0.0%             –                 –   8.7% 28.69 OK
PWA UPCOM Bất động sản 13.00 -2.3%             –                 –   27.5% 11.62 Risk
GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 27.35 1.7% V.D           –                 –   22.1% 25.78 OK
HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 14.20 -1.0%             –                 –   13.1% 13.59 Risk
SAV HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 17.30 -2.0%             –                 –   12.3% 16.67 OK
VHC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 44.95 -0.7%             –                 –   9.9% 44.28 Risk
NTL HOSE Bất động sản 21.65 3.8%    B.O   MuaXN  27.7% 20.07 Good
TNG HNX Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 13.80 0.0%             –                 –   21.1% 13.23 Risk
KSB HOSE Tài nguyên 27.15 -1.1%             –                 –   18.8% 25.71 OK
LHG HOSE Bất động sản 28.50 -1.0%             –                 –   15.9% 26.64 Risk
VND HOSE Dịch vụ tài chính 17.25 0.9% V.D           –                 –   15.0% 16.76 Risk
VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 47.05 -1.2% V.D           –                 –   14.8% 45.59 OK
FMC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 34.15 -1.0%             –                 –   14.0% 32.43 OK
HII HOSE Tài nguyên 15.65 -3.1%             –                 –   11.8% 15.16 OK
VCB HOSE Ngân hàng 91.60 -1.0%             –                 –   9.6% 90.52 OK
HTN HOSE Xây dựng & Vật liệu 38.00 -3.6% V.D           –                 –   49.2% 36.00 OK
GVR UPCOM Hóa chất 18.50 -2.6% V.D           –                 –   35.0% 17.12 OK
ACV UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 74.50 0.8%             –                 –   20.7% 68.05 Good
HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.25 -1.4% V.D           –                 –   19.4% 16.29 OK
VCI HOSE Dịch vụ tài chính 41.15 1.1% V.D           –                 –   14.9% 40.49 Risk
VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 79.00 -0.5%             –                 –   12.1% 76.33 OK
DXP HNX Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 13.40 0.0%             –                 –   11.7% 12.99 Risk
MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 113.20 2.2%    B.O   MuaXN  10.7% 110.76 Good
QNS UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 34.60 0.0%             –                 –   8.8% 34.43 OK
SMC HOSE Tài nguyên 14.70 0.0% V.D           –                 –   24.1% 13.69 OK
DXG HOSE Bất động sản 13.90 -2.5%             –                 –   21.9% 13.23 Risk
SHB HNX Ngân hàng 17.00 -0.6%             –                 –   12.6% 16.65 Risk
KBC HOSE Bất động sản 15.30 -1.3%             –                 –   10.9% 14.94 OK
C32 HOSE Xây dựng & Vật liệu 24.20 -0.8%             –                 –   10.0% 23.81 OK
SCS HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 126.10 1.4%    B.O                –   10.0% 124.08 Good
TLG HOSE Dịch vụ bán lẻ 37.90 1.1%             –                 –   8.6% 37.79 Good
HSG HOSE Tài nguyên 17.70 -3.8% V.D           –                 –   19.6% 17.66 Risk
VLC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 31.50 12.9% V.D  B.O   MuaXN  16.2% 29.34 Good
ABC UPCOM Viễn thông 17.60 -2.2% V.D           –                 –   39.7% 17.44 Risk
VPB HOSE Ngân hàng 25.50 0.0%             –                 –   9.4% 25.23 Sellout
SNZ UPCOM Bất động sản 29.60 -2.6%             –                 –   10.0% 29.13 OK
PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 15.10 0.0%             –                 –   15.3% 14.30 OK
SEA UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 28.00 -0.4% V.D           –                 –   12.0% 27.87 Risk
VCR HNX Bất động sản 21.90 -1.8%             –                 –   17.7% 20.14 Risk
GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 83.50 2.1%             –                 –   17.6% 76.87 Good
IJC HOSE Xây dựng & Vật liệu 13.00 -1.5%             –                 –   15.8% 12.55 Risk
SLS HNX Thực phẩm & Đồ uống 62.40 -0.2%             –                 –   13.5% 59.55 OK
VPG HOSE Tài nguyên 15.10 -4.4%             –                 –   20.3% 14.47 Risk
PNJ HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 76.70 4.2%    B.O                –   14.8% 72.33 Good
PVB HNX Dầu khí 15.60 0.0%             –                 –   13.9% 14.83 OK
DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 20.40 0.2%             –                 –   11.2% 19.87 Good
PVS HNX Dầu khí 14.80 0.0%             –                 –   21.6% 13.87 OK
PAN HOSE Dịch vụ bán lẻ 21.20 3.9%    B.O                –   14.9% 19.98 Good
PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 57.50 2.1%             –                 –   11.4% 55.87 Good
GEX HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 21.50 -0.9%             –                 –   11.1% 20.95 OK
SBT HOSE Thực phẩm & Đồ uống 17.45 -0.3%             –                 –   20.3% 15.91 OK
VJC HOSE Du lịch & Giải trí  118.90 0.0%             –                 –   16.2% 110.76 OK
BVH HOSE Bảo hiểm 56.80 0.0%             –                 –   13.1% 54.35 OK
CTD HOSE Xây dựng & Vật liệu 63.10 3.1%             –                 –   11.7% 61.17 OK
HVN HOSE Du lịch & Giải trí  27.00 -0.7%             –                 –   9.8% 26.64 Risk
MSH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 37.80 -1.3%             –                 –   14.5% 35.73 OK
VOC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 18.60 -0.5%             –                 –   12.7% 17.86 OK
IDJ HNX Bất động sản 13.80 -1.4%             –                 –   11.8% 13.44 Risk
DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 30.50 -1.0%             –                 –   20.6% 28.14 OK
GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 15.85 0.6%             –                 –   14.9% 15.38 Risk
CTI HOSE Xây dựng & Vật liệu 13.75 1.1%    B.O                –   9.1% 13.64 Good
AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 54.40 0.7%    B.O                –   16.2% 50.67 Good
PGS HNX Dịch vụ tiện ích 16.80 -2.3%             –                 –   18.3% 15.43 OK
TCH HOSE Bất động sản 20.85 2.7%    B.O                –   11.5% 20.25 Good

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.