Thị trường đi lên Investors Vietnam
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 19.11.2020
Tháng Mười Một 24, 2020
IBD Canslim Vietnam
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 23.11.2020
Tháng Mười Một 24, 2020

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 20.11.2020

Thị trường chứng khoán lên

Thị trường chứng khoán lên - Investors Vietnam

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày:

I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 990.00 (+0.7% ) ; Vol: 472tr

 • VN30 : 950.89 (+0.6% ) ; Vol: 126tr

 • HNXINDEX : 147.21 (+0.2% ) ; Vol: 62tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên ngày 20/11/2020, thị trường tiếp tục mua vào mạnh.
 • Thị trường kênh lên, nhiều mã cổ phiếu về đích.
 • Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • SIP, PET, HTN, CVT, TCM, NTC, DGW, CTR, HLD, GIL, PLC, MCH, APH, HDC, CRC, PC1, DGC, PHR, HPG, TIP, CRE, ACB, DHC, CTG, SJS, ILB, VIX, DHA, GVR, VSC, IDC, HAX, NHA, GMD, VND, HSG, SMC, VCI, ABC, SEA

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt hàng ngày (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr) – cổ phiếu theo nguyên tắc của phương pháp CANSLIM: Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận lại tốt sau khi đã cho điểm mua trước, hoạt động logic, mà khả năng tăng giá tốt tiếp.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.

Danh sách cổ phiếu theo thứ tự tăng giá, và sức mạnh từ cao xuống thấp:

Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 29.10.20 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
SIP UPCOM Bất động sản 151.00 6.3% V.D           –                 –   71.6% 129.86 Good
PET HOSE Du lịch & Giải trí  14.55 7.0% V.D  B.O                –   55.0% 12.98 OK
HTN HOSE Xây dựng & Vật liệu 39.40 2.6% V.D           –                 –   54.7% 35.37 Good
CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 36.80 7.0% V.D  B.O   MuaXN  53.7% 31.65 Good
TCM HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 32.80 6.7% V.D  B.O   MuaXN  42.0% 28.55 Good
NTC UPCOM Bất động sản 308.00 2.7% V.D  B.O   MuaXN  32.4% 264.88 Good
DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 70.90 6.3% V.D  B.O   MuaXN  31.3% 65.15 Good
CTR UPCOM Viễn thông 61.80 7.3% V.D  B.O   MuaXN  31.2% 53.15 Good
PWA UPCOM Bất động sản 13.30 12.7%    B.O   MuaXN  30.4% 11.48 Good
HLD HNX Xây dựng & Vật liệu 34.50 1.2% V.D           –                 –   26.8% 30.49 OK
GIL HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 38.20 2.8% V.D           –                 –   26.1% 36.12 Good
SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 28.20 2.5%             –                 –   23.1% 25.78 Good
PLC HNX Hóa chất 26.10 0.4% V.D           –                 –   23.1% 24.24 Good
MCH UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 88.90 1.7% V.D           –                 –   23.1% 79.65 Good
APH HOSE Hóa chất 86.20 -0.5% V.D           –                 –   22.1% 78.49 Risk
HDC HOSE Bất động sản 26.00 1.0% V.D           –                 –   20.9% 24.53 Good
CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 16.65 0.6% V.D           –                 –   19.8% 15.00 Good
PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 25.80 0.4% V.D           –                 –   19.7% 24.13 Good
DGC HNX Hóa chất 48.30 2.8% V.D  B.O   MuaXN  19.4% 45.10 Good
PHR HOSE Hóa chất 64.60 1.1% V.D           –                 –   17.9% 59.99 Good
HDG HOSE Bất động sản 27.65 1.8%             –                 –   17.9% 25.26 Good
HPG HOSE Tài nguyên 35.70 1.4% V.D           –                 –   16.7% 32.96 Good
TIP HOSE Bất động sản 31.70 1.1% V.D           –                 –   16.1% 29.41 Good
HT1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 17.35 0.0%             –                 –   15.7% 16.19 Risk
HII HOSE Tài nguyên 16.15 0.0%             –                 –   15.4% 15.08 OK
CRE HOSE Bất động sản 29.10 1.6% V.D           –                 –   14.6% 27.36 Good
SAV HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 17.65 7.0%    B.O   MuaXN  14.6% 16.59 Good
ACB HNX Ngân hàng 27.30 0.4% V.D           –                 –   14.2% 25.74 Good
DHC HOSE Tài nguyên 52.70 0.4% V.D           –                 –   14.2% 49.87 Good
CTG HOSE Ngân hàng 33.20 -0.3% V.D           –                 –   14.1% 31.35 OK
VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 48.10 1.7%             –                 –   13.2% 45.78 Good
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 23.40 0.4%             –                 –   12.8% 22.35 Good
SJS HOSE Bất động sản 27.20 1.1% V.D           –                 –   12.4% 26.07 OK
DIG HOSE Bất động sản 21.15 2.4%             –                 –   10.4% 20.63 Good
KDH HOSE Bất động sản 26.45 6.9%    B.O   MuaXN  10.4% 25.80 Good
HDB HOSE Ngân hàng 25.80 1.4%             –                 –   9.3% 25.42 OK
BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 59.40 2.1%    B.O   MuaXN  9.0% 58.71 Good
VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 24.80 6.9%    B.O   MuaXN  8.5% 24.61 Good
FPT HOSE Công nghệ 55.20 0.2%             –                 –   8.4% 54.83 Good
ILB HOSE Bất động sản 23.25 -1.1% V.D           –                 –   38.8% 20.21 OK
VIX HNX Dịch vụ tài chính 15.70 -0.6% V.D           –                 –   25.6% 14.74 Risk
KSB HOSE Tài nguyên 27.45 -1.4%             –                 –   20.1% 25.58 OK
DHA HOSE Xây dựng & Vật liệu 43.10 -0.2% V.D           –                 –   14.9% 40.39 OK
SHS HNX Dịch vụ tài chính 14.20 -0.7%             –                 –   14.5% 13.36 OK
SZL HOSE Bất động sản 52.00 0.0%             –                 –   14.3% 49.01 OK
HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 14.35 -1.0%             –                 –   14.3% 13.52 OK
BMI HOSE Bảo hiểm 28.80 -0.5%             –                 –   8.7% 28.54 OK
GVR UPCOM Hóa chất 19.00 -1.6% V.D           –                 –   38.7% 16.82 OK
D2D HOSE Bất động sản 75.00 0.7%             –                 –   19.0% 69.61 Good
LHG HOSE Bất động sản 28.80 2.9%    B.O   MuaXN  17.1% 26.50 Good
VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 47.60 0.2% V.D           –                 –   16.1% 45.47 OK
FMC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 34.50 3.9%    B.O   Mua  15.2% 32.30 Good
LTG UPCOM Hóa chất 25.20 2.4%    B.O   MuaXN  11.5% 24.33 Good
VHC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 45.25 -1.6%             –                 –   10.6% 44.06 OK
VCB HOSE Ngân hàng 92.50 2.5%             –                 –   10.6% 90.05 Good
IDC UPCOM Xây dựng & Vật liệu 27.50 -1.8% V.D           –                 –   8.7% 27.25 Risk
STK HOSE Hóa chất 19.40 -2.3%             –                 –   8.7% 19.23 Risk
MBB HOSE Ngân hàng 19.30 -1.0%             –                 –   8.4% 19.17 OK
DXG HOSE Bất động sản 14.25 1.1%             –                 –   25.0% 13.13 Good
ANV HOSE Thực phẩm & Đồ uống 22.80 -0.7%             –                 –   21.3% 21.96 OK
TNG HNX Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 13.80 -1.4%             –                 –   21.1% 13.18 Risk
HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.50 2.9% V.D           –                 –   21.1% 16.15 OK
NHA HNX Xây dựng & Vật liệu 14.40 -2.7% V.D           –                 –   21.0% 13.26 OK
GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 26.90 0.0% V.D           –                 –   20.1% 25.54 OK
KDF UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 42.20 -0.2%             –                 –   14.4% 41.33 Risk
VND HOSE Dịch vụ tài chính 17.10 -2.0% V.D           –                 –   14.0% 16.65 Risk
VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 79.40 0.3%             –                 –   12.6% 75.94 Good
BAX HNX Bất động sản 62.20 2.0%             –                 –   9.7% 61.08 Good
TDM HOSE Dịch vụ tiện ích 25.00 -1.4%             –                 –   8.9% 24.72 OK
DPM HOSE Hóa chất 17.20 -0.6%             –                 –   8.2% 17.13 Risk
HSG HOSE Tài nguyên 18.40 -2.1% V.D           –                 –   24.3% 17.65 Risk
DXP HNX Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 13.40 -0.7%             –                 –   11.7% 12.93 OK
QNS UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 34.60 0.3%             –                 –   8.8% 34.25 Good
TPB HOSE Ngân hàng 24.65 -0.2%             –                 –   8.4% 24.51 OK
SMC HOSE Tài nguyên 14.70 -4.2% V.D           –                 –   24.1% 13.53 OK
ACV UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 73.90 2.5%             –                 –   19.8% 66.94 Good
VCI HOSE Dịch vụ tài chính 40.70 -0.2% V.D           –                 –   13.7% 40.24 Risk
SHB HNX Ngân hàng 17.10 0.0%             –                 –   13.2% 16.65 Risk
KBC HOSE Bất động sản 15.50 3.7%    B.O   MuaXN  12.3% 14.86 Good
C32 HOSE Xây dựng & Vật liệu 24.40 -0.4%             –                 –   11.0% 23.69 OK
VGI UPCOM Viễn thông 29.70 6.1%    B.O                –   10.4% 28.98 Good
NTL HOSE Bất động sản 20.85 0.2%             –                 –   23.0% 19.81 OK
MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 110.80 -1.1%             –                 –   8.3% 110.19 OK
SCS HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 124.30 2.4%    B.O                –   8.5% 123.44 Good
ABC UPCOM Viễn thông 18.00 -1.1% V.D           –                 –   42.9% 17.05 OK
TCL HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 26.80 0.4%             –                 –   8.1% 26.71 OK
SNZ UPCOM Bất động sản 30.40 -0.3%             –                 –   13.0% 28.98 OK
VPB HOSE Ngân hàng 25.50 0.0%             –                 –   9.4% 25.10 OK
VPG HOSE Tài nguyên 15.80 0.0%             –                 –   25.9% 14.36 OK
VCR HNX Bất động sản 22.30 1.8%             –                 –   19.9% 20.04 Good
IJC HOSE Xây dựng & Vật liệu 13.20 -0.4%             –                 –   17.6% 12.52 OK
PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 15.10 -0.3%             –                 –   15.3% 14.21 OK
SEA UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 28.10 -2.8% V.D           –                 –   12.4% 27.84 Risk
SLS HNX Thực phẩm & Đồ uống 62.50 1.3%             –                 –   13.6% 59.24 OK
PVB HNX Dầu khí 15.60 2.6%    B.O                –   13.9% 14.76 Good
DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 20.35 -0.2%             –                 –   10.9% 19.77 OK
PVS HNX Dầu khí 14.80 0.7%             –                 –   21.6% 13.68 Good
GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 81.80 -0.4%             –                 –   15.2% 76.48 OK
GEX HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 21.70 5.3%    B.O   Mua  12.1% 20.84 Good
SBT HOSE Thực phẩm & Đồ uống 17.50 1.4%             –                 –   20.7% 15.76 Good
PNJ HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 73.60 -0.5%             –                 –   10.2% 71.95 OK
PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 56.30 0.0%             –                 –   9.1% 55.58 OK
VJC HOSE Du lịch & Giải trí  118.90 4.6%    B.O                –   16.2% 110.19 Good
PAN HOSE Dịch vụ bán lẻ 20.40 0.2%             –                 –   10.6% 19.87 Good
BVH HOSE Bảo hiểm 56.80 -0.2%             –                 –   13.1% 54.07 OK
VRE HOSE Bất động sản 27.65 -0.9%             –                 –   8.0% 27.58 OK
MSH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 38.30 -1.8%             –                 –   16.1% 35.55 OK
HVN HOSE Du lịch & Giải trí  27.20 0.7%             –                 –   10.6% 26.50 Risk
VOC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 18.70 1.6%             –                 –   13.3% 17.77 OK
CTD HOSE Xây dựng & Vật liệu 61.20 -1.0%             –                 –   8.3% 60.86 Risk
IDJ HNX Bất động sản 14.00 -0.7%             –                 –   13.4% 13.44 OK
DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 30.80 1.1%             –                 –   21.7% 27.93 Good
GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 15.75 -0.9%             –                 –   14.1% 15.36 Risk
CTI HOSE Xây dựng & Vật liệu 13.60 1.9%    B.O                –   7.9% 13.57 Good
AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 54.00 4.0%    B.O                –   15.4% 50.41 Good
PGS HNX Dịch vụ tiện ích 17.20 0.6%             –                 –   21.1% 15.30 Good
TCH HOSE Bất động sản 20.30 6.8%    B.O                –   8.6% 20.14 Good

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.