Investors Vietnam
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 5, 18.06.2020
Tháng Sáu 21, 2020
Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam
Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 2, 22.06.2020
Tháng Sáu 23, 2020

Bản tin thị trường chứng khoán và các cổ phiếu hoạt động tốt – thứ 6, 19.06.2020

Thị trường chưa rõ xu hướng - IBD Vietnam

Thị trường chưa rõ xu hướng

Nhịp đập thị trường và danh sách các cổ phiếu hoạt động theo phương pháp đầu tư Canslim hàng ngày:

I. Tóm tắt thị trường chung hàng ngày:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 868.56 (+1.6% ) ; Vol: 372tr

 • VN30 : 808.28 (+1.4% ) ; Vol: 81tr

 • HNXINDEX : 115.36 (+2.3% ) ; Vol: 48tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên ngày 19/06/2020, phiên thị trường 2 sàn mua vào khá.
 • Phiên ngày 11/06/2020, hai sàn bán ra mạnh, phá vỡ kênh lên. Nhiều cổ phiếu về đích dao động mạnh bán ra.
 • Thị trường phá vỡ kênh lên, chốt lời cổ phiếu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu về đích đang tăng giá.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • DGW, DNM

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt hàng ngày (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr) – cổ phiếu theo nguyên tắc của phương pháp CANSLIM: Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận lại tốt sau khi đã cho điểm mua trước, hoạt động logic, mà khả năng tăng giá tốt tiếp.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.

Danh sách cổ phiếu theo thứ tự tăng giá, và sức mạnh từ cao xuống thấp:

Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 15.06.20 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 34.60 7.0% V.D  B.O  MuaXN 27.2% 29.76 Good
DNM HNX Y tế 43.00 7.2% V.D  B.O  MuaXN 26.5% 36.98 Good
FMC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 30.30 5.2%  B.O  MuaXN 15.6% 27.52 Good
FOX UPCOM Viễn thông 57.00 4.6%  B.O  MuaXN 9.8% 54.15 Good
VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 20.50 3.0%  B.O  MuaXN 9.6% 19.51 Good
NTP HNX Xây dựng & Vật liệu 39.30 3.7%  B.O  MuaXN 6.5% 38.50 Good
DBC HNX Thực phẩm & Đồ uống 49.75 7.0%  B.O  MuaXN 17.1% 47.12 Good
VLC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 31.20 13.9%  B.O  Mua 20.5% 27.02 Good
BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 54.00 4.9%  B.O  Mua 10.7% 50.92 Good
HII HOSE Tài nguyên 14.80 3.1%  B.O  Mua 7.2% 14.40 Good
TCL HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 27.30 2.6%  B.O  Mua 6.6% 26.71 Good
VCG HNX Xây dựng & Vật liệu 27.40 4.6%  B.O  Mua 9.6% 26.08 Good
SRA HNX Công nghệ 13.00 9.2%  B.O  Mua 11.1% 12.21 Good
ABI UPCOM Bảo hiểm 29.70 6.8%  B.O  Mua 10.8% 27.96 Good
TV2 HOSE Xây dựng & Vật liệu 83.10 5.2%  B.O  Mua 7.9% 80.34 Good
KOS UPCOM Bất động sản 32.70 2.2%           –               – 6.2% 32.14 OK
TYA HOSE Công nghệ 14.55 1.4%           –               – 4.7% 14.50 Good
HND UPCOM Dịch vụ tiện ích 18.40 0.5%           –               – 4.5% 18.36 OK
HPG HOSE Tài nguyên 27.35 2.1%           –               – 7.7% 26.50 OK
NVL HOSE Bất động sản 59.30 1.7%  B.O               – 7.4% 57.59 Good
MSR UPCOM Tài nguyên 16.20 1.9%           –               – 4.5% 16.17 OK
NCT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 64.80 3.8%           –               – 8.7% 62.18 Good
ACB HNX Ngân hàng 24.40 2.5%           –               – 4.7% 24.31 Risk
HTN HOSE Xây dựng & Vật liệu 18.45 0.3%           –               – 4.8% 18.36 Risk
DHA HOSE Xây dựng & Vật liệu 29.95 3.3%           –               – 4.7% 29.84 Risk
DPM HOSE Hóa chất 14.35 1.8%           –               – 4.4% 14.35 OK
SJS HOSE Bất động sản 22.75 3.9%           –               – 11.0% 21.89 OK
VRG UPCOM Xây dựng & Vật liệu 14.10 1.4%           –               – 8.5% 13.56 Good
VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 27.75 1.6%           –               – 6.9% 27.08 Risk
KDH HOSE Bất động sản 24.30 3.8%  B.O               – 5.7% 24.00 Good
CSM HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 15.10 0.3%           –               – 4.9% 15.02 Risk
KSB HOSE Tài nguyên 24.90 3.1%           –               – 7.1% 24.95 Sellout
PLC HNX Hóa chất 15.20 0.7%           –               – 4.8% 15.16 Risk
VND HOSE Dịch vụ tài chính 13.20 2.3%           –               – 8.2% 12.77 Good
PGC HOSE Dịch vụ tiện ích 13.90 1.8%           –               – 5.3% 13.82 Risk
CTG HOSE Ngân hàng 23.35 2.0%           –               – 4.7% 23.27 Risk
VHC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 38.25 2.4%           –               – 12.7% 36.09 Good
NT2 HOSE Dịch vụ tiện ích 21.25 -0.5%           –               – 6.3% 20.87 Risk
CTR UPCOM Viễn thông 45.00 2.7%           –               – 5.9% 44.34 OK
SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 20.70 1.2%           –               – 11.0% 19.90 OK
MPC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 27.40 3.4%           –               – 9.6% 26.18 OK
VPB HOSE Ngân hàng 22.80 2.2%           –               – 5.6% 22.54 Risk
GTN HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 17.70 3.8%           –               – 5.7% 17.48 OK
MFS UPCOM Viễn thông 26.00 2.0%           –               – 4.8% 25.88 OK
HDC HOSE Bất động sản 16.80 3.7%  B.O               – 4.3% 16.80 OK
VHM HOSE Bất động sản 76.50 0.0%           –               – 9.3% 73.56 OK
VIC HOSE Bất động sản 97.30 6.9%  B.O               – 9.3% 92.86 Good
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 19.40 4.6%           –               – 8.1% 18.82 OK
HDG HOSE Bất động sản 21.30 2.2%           –               – 4.9% 21.18 Risk
VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 45.00 4.7%  B.O               – 7.1% 43.82 Good
BCM UPCOM Xây dựng & Vật liệu 26.50 0.0%           –               – 6.0% 26.08 OK
VGI UPCOM Viễn thông 28.70 3.2%           –               – 5.9% 28.27 Risk
PHR HOSE Hóa chất 52.30 1.8%           –               – 7.1% 50.97 OK
CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 18.00 2.3%           –               – 5.0% 17.89 Risk
VRE HOSE Bất động sản 27.80 0.9%  B.O               – 11.2% 26.29 Good
DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 19.35 -0.5%           –               – 5.2% 19.20 Risk
GEX HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 17.00 2.4%  B.O               – 4.9% 16.90 OK
PVB HNX Dầu khí 15.60 8.3%  B.O               – 9.9% 14.82 Good
CMG HOSE Công nghệ 30.70 2.7%           –               – 7.7% 29.74 Good
TCM HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 20.40 2.0%           –               – 5.7% 20.14 Good
PLX HOSE Dịch vụ tiện ích 46.00 -1.5%           –               – 4.5% 45.91 Risk
SNZ UPCOM Bất động sản 24.40 0.4%           –               – 6.1% 24.07 Risk
SSI HOSE Dịch vụ tài chính 15.30 2.0%           –               – 5.9% 15.08 Risk
AMV HNX Y tế 17.80 4.7%           –               – 10.6% 17.17 OK
ANV HOSE Thực phẩm & Đồ uống 18.65 4.2%           –               – 5.1% 18.52 Risk
PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 52.00 0.4%           –               – 8.3% 50.08 Risk
GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 20.00 3.1%           –               – 4.7% 19.93 OK
SZL HOSE Bất động sản 42.60 0.9%           –               – 8.4% 41.00 Good
VNG HOSE Du lịch & Giải trí 15.25 4.5%           –               – 4.5% 15.23 Good
D2D HOSE Bất động sản 58.10 0.2%           –               – 7.8% 57.23 Risk
VCI HOSE Dịch vụ tài chính 22.80 4.3%           –               – 6.0% 22.59 Risk
CMX HOSE Thực phẩm & Đồ uống 17.20 4.2%           –               – 7.5% 17.19 Risk
MSH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 36.00 -1.4%           –               – 11.1% 34.90 OK
VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 63.40 1.6%           –               – 4.8% 63.12 Risk
TLG HOSE Dịch vụ bán lẻ 33.30 2.8%  B.O               – 5.2% 33.02 Good
TIP HOSE Bất động sản 21.35 1.7%           –               – 6.5% 20.92 Good
BVH HOSE Bảo hiểm 49.50 3.1%           –               – 4.9% 49.25 Risk
DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 24.60 4.9%           –               – 6.5% 24.10 Risk
FRT HOSE Công nghệ 25.00 5.0%           –               – 4.4% 24.99 Risk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.