IBD Canslim Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 25.10.2019
Tháng Mười 26, 2019
IBD Canslim Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 29.10.2019
Tháng Mười 29, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 28.10.2019

IBD Canslim Vietnam

IBD VN - Thị trường đi lên

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 996.48 (-0.0% ) ; Vol: 150tr
 • VN30 : 925.97 (-0.1% ) ; Vol: 60tr
 • HNX : 105.04 (+0.3% ) ; Vol: 22tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên hai sàn bán ra.
 • Thị trường dấu hiệu tạo kênh lên.
 • Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua vào cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • SDI, TNA, MBG

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 21.10.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
MBG HNX Xây dựng & Vật liệu 43.30 5.6% V.D           –                  –   12.5% 39.01 Good
SDI UPCOM Bất động sản 111.70 -0.3% V.D           –                  –   9.7% 103.14 OK
KDH HOSE Bất động sản 26.65 0.0%             –                  –   6.2% 25.43 OK
DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 26.25 0.8%             –                  –   6.1% 25.08 Good
AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 74.00 2.1%             –                  –   5.7% 70.92 OK
GTN HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 20.80 2.0%             –                  –   4.0% 20.26 Good
MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 127.60 -0.2%             –                  –   3.8% 124.51 Risk
HLD HNX Xây dựng & Vật liệu 14.00 3.7%             –                  –   15.7% 12.61 Good
NNC HOSE Xây dựng & Vật liệu 54.20 0.7%    B.O   MuaXN  8.2% 50.76 Good
VCB HOSE Ngân hàng 87.40 -0.7%             –                  –   3.8% 85.31 OK
VJC HOSE Du lịch & Giải trí  145.00 -0.6%             –                  –   3.6% 141.84 OK
CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 23.75 -0.6%             –                  –   3.0% 23.35 OK
FPT HOSE Công nghệ 58.10 0.2%             –                  –   2.8% 57.24 OK
TAR HNX Thực phẩm & Đồ uống 31.60 -1.6%             –                  –   3.9% 30.80 Risk
BID HOSE Ngân hàng 40.60 1.0%             –                  –   3.3% 39.82 OK
MBB HOSE Ngân hàng 23.00 -0.9%             –                  –   1.5% 22.95 Risk
NLG HOSE Bất động sản 28.75 0.5%             –                  –   2.5% 28.42 OK
DHT HNX Y tế 48.00 -1.8%             –                  –   1.5% 47.92 Risk
TV2 HOSE Xây dựng & Vật liệu 91.90 0.0%             –                  –   1.5% 91.69 OK
TNA HOSE Dịch vụ bán lẻ 16.45 -2.7% V.D           –                  –   1.5% 16.41 OK
KOS UPCOM Bất động sản 28.00 0.4%             –                  –   2.6% 27.66 OK
PNJ HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 83.50 0.4%             –                  –   1.8% 83.08 OK
DHC HOSE Tài nguyên 35.40 1.1%             –                  –   1.7% 35.26 OK
HDC HOSE Bất động sản 22.65 1.6%             –                  –   4.9% 21.88 OK
BMI HOSE Bảo hiểm 26.60 0.0%             –                  –   2.7% 26.24 OK
VIB UPCOM Ngân hàng 17.90 0.0%             –                  –   1.7% 17.83 Risk
HT1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 16.70 1.2%             –                  –   4.4% 16.21 Good
CTR UPCOM Viễn thông 50.60 -0.8%             –                  –   3.5% 49.54 OK
D2D HOSE Bất động sản 85.00 -0.6%             –                  –   3.4% 83.28 OK
PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 17.10 2.1%    B.O                 –   3.3% 16.77 OK
BOT UPCOM Xây dựng & Vật liệu 54.50 0.0%             –                  –   1.5% 54.41 OK
NHH UPCOM Hóa chất 44.00 14.3%    B.O   MuaXN  11.4% 40.02 Good
CMG HOSE Công nghệ 38.50 -0.5%             –                  –   2.9% 37.89 OK
SBT HOSE Thực phẩm & Đồ uống 19.00 1.6%             –                  –   1.9% 18.89 OK
GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 102.90 0.4%             –                  –   1.7% 102.53 OK
CTG HOSE Ngân hàng 22.00 0.0%             –                  –   3.5% 21.53 OK
PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 19.40 2.1%    B.O                 –   2.1% 19.25 OK
GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 27.00 -1.5%             –                  –   1.9% 26.85 Risk
ITC HOSE Bất động sản 16.10 0.6%             –                  –   1.6% 16.06 OK
SAB HOSE Thực phẩm & Đồ uống 257.50 0.6%             –                  –   5.1% 248.22 OK
HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 14.30 0.7%    B.O                 –   1.8% 14.23 OK
DIG HOSE Bất động sản 14.20 -1.4%             –                  –   1.4% 14.18 Risk
DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 46.60 4.1%             –                  –   9.4% 43.37 Good
VRE HOSE Bất động sản 32.45 -0.3%             –                  –   1.7% 32.32 OK
NTC UPCOM Bất động sản 169.00 0.4%             –                  –   8.8% 157.34 Good
GVR UPCOM Hóa chất 14.30 -1.4%             –                  –   5.9% 13.68 OK
VGI UPCOM Viễn thông 32.10 -0.9%             –                  –   1.9% 31.91 Risk
KDC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 21.95 -0.2%             –                  –   1.9% 21.83 Risk
NTL HOSE Bất động sản 23.10 0.9%             –                  –   6.5% 21.99 OK
HDB HOSE Ngân hàng 28.90 0.0%             –                  –   3.2% 28.37 OK
VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 52.90 -0.4%             –                  –   1.5% 52.78 Risk
ACV UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 78.60 0.5%             –                  –   1.4% 78.52 OK
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 23.15 0.9%             –                  –   4.3% 22.49 OK
HVN HOSE Du lịch & Giải trí  35.10 -1.4%             –                  –   2.5% 34.70 Risk
VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 87.10 -1.6%             –                  –   1.6% 86.83 Risk
SIP UPCOM Bất động sản 109.00 -0.7%             –                  –   8.8% 101.52 OK
DXG HOSE Bất động sản 16.10 1.9%             –                  –   2.9% 15.86 OK
SSI HOSE Dịch vụ tài chính 21.25 -0.2%             –                  –   2.2% 21.07 Risk
SZL HOSE Bất động sản 46.50 -1.1%             –                  –   5.2% 44.78 Risk
L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 58.20 0.3%             –                  –   3.7% 56.84 OK
HPG HOSE Tài nguyên 22.20 1.8%    B.O                 –   4.7% 21.48 OK
VRC HOSE Bất động sản 16.40 1.2%             –                  –   9.3% 15.20 Good
MFS UPCOM Viễn thông 23.10 0.9%             –                  –   3.6% 22.59 OK
VCI HOSE Dịch vụ tài chính 34.80 -0.3%             –                  –   1.5% 34.75 OK
TIP HOSE Bất động sản 25.50 0.8%             –                  –   4.5% 24.72 OK
HVH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 18.60 0.3%    B.O                 –   3.3% 18.24 OK
CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 14.80 -0.3%             –                  –   1.7% 14.74 OK
VCR HNX Bất động sản 19.50 6.6%    B.O                 –   16.8% 16.92 Good
ACL HOSE Thực phẩm & Đồ uống 27.70 2.4%             –                  –   3.0% 27.25 Risk
SNZ UPCOM Bất động sản 20.40 1.0%             –                  –   9.7% 18.87 Good
MPC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 22.40 2.8%             –                  –   1.8% 22.29 Risk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.