Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 21.08.2019
Tháng Tám 21, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 23.08.2019
Tháng Tám 23, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 22.08.2019

Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung đi lên Investors Vietnam

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 997.26 (+0.3% ) ; Vol: 128tr
 • VN30 : 901.29 (+0.1% ) ; Vol: 47tr
 • HNX : 103.50 (+0.5% ) ; Vol: 20tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên hai sàn mua vào yếu.
 • Thị trường xác nhận kênh lên.
 • Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • HTM, L14

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 06.8.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
HDC HOSE Bất động sản 21.55 3.4%             –                 –   23.9% 19.31 Good
PWA UPCOM Bất động sản 22.90 2.2%             –                 –   23.1% 19.85 Good
HTM UPCOM Dịch vụ bán lẻ 16.70 2.5% V.D           –                 –   19.3% 14.83 Good
CTR UPCOM Viễn thông 65.00 0.0%             –                 –   18.2% 58.92 OK
DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 53.10 1.9%             –                 –   12.5% 49.12 Good
TCL HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 29.30 2.1%             –                 –   12.0% 27.37 Good
SNZ UPCOM Bất động sản 35.50 5.0%             –                 –   9.6% 33.72 Good
AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 68.20 1.2%             –                 –   6.6% 66.60 Good
VIC HOSE Bất động sản 126.10 3.0%    B.O   Mua  5.3% 124.66 OK
HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 15.30 -0.3%             –                 –   12.9% 14.63 OK
CMG HOSE Công nghệ 41.45 0.6%             –                 –   12.2% 38.64 OK
SIP UPCOM Bất động sản 137.80 1.3%             –                 –   6.8% 134.24 OK
BID HOSE Ngân hàng 37.60 -0.7%             –                 –   6.8% 36.63 OK
BMI HOSE Bảo hiểm 27.70 -0.4%             –                 –   5.7% 27.26 OK
SBA HOSE Dịch vụ tiện ích 15.00 -1.0%             –                 –   4.9% 14.88 OK
VCB HOSE Ngân hàng 80.00 0.0%             –                 –   4.8% 79.40 OK
PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 71.00 -0.7%             –                 –   4.4% 70.76 OK
REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 36.70 -1.3%             –                 –   14.5% 35.27 Risk
FPT HOSE Công nghệ 53.00 -1.1%             –                 –   10.3% 50.75 OK
PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 18.00 -1.6%             –                 –   9.1% 17.24 Risk
FMC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 32.10 6.6%    B.O   MuaXN  8.4% 30.80 Good
BMC HOSE Tài nguyên 17.80 -0.6%             –                 –   7.2% 17.27 Risk
MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 117.50 -2.3%             –                 –   6.8% 114.71 Risk
HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 20.40 0.0%             –                 –   6.2% 19.98 Risk
VIB UPCOM Ngân hàng 17.90 -1.6%             –                 –   10.8% 17.07 Risk
HND UPCOM Dịch vụ tiện ích 15.30 0.0%             –                 –   5.5% 15.09 Risk
CSC HNX Bất động sản 19.30 4.3%             –                 –   17.0% 17.55 Good
PVI HNX Bảo hiểm 38.40 -2.5%             –                 –   5.8% 37.77 Risk
MBB HOSE Ngân hàng 22.55 0.2%             –                 –   5.6% 22.22 OK
NHH UPCOM Hóa chất 27.00 3.8%             –                 –   23.3% 26.42 Risk
DVP HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 43.80 0.0%             –                 –   10.9% 43.25 Risk
CSM HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 15.60 3.7%    B.O   MuaXN  6.8% 15.19 Good
BWE HOSE Dịch vụ tiện ích 27.20 -0.5%             –                 –   6.0% 26.69 OK
VPG HOSE Tài nguyên 21.80 0.5%             –                 –   4.8% 21.64 Risk
TVB HOSE Dịch vụ tài chính 24.20 -1.2%             –                 –   15.2% 22.61 Risk
GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 28.15 -1.7%             –                 –   6.0% 27.63 Risk
IJC HOSE Xây dựng & Vật liệu 14.70 0.3%             –                 –   5.4% 14.52 Risk
ILB HOSE Bất động sản 20.80 0.2%             –                 –   4.5% 20.71 OK
GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 27.40 -1.4%             –                 –   4.2% 27.37 Risk
L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 74.10 -1.2% V.D           –                 –   27.3% 68.80 Risk
VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 86.50 -2.6%             –                 –   5.2% 85.58 Risk
TVC HNX Dịch vụ tài chính 16.00 -1.8%             –                 –   8.1% 15.59 Risk
KDH HOSE Bất động sản 24.15 0.4%             –                 –   7.3% 23.41 Good
VHM HOSE Bất động sản 87.90 0.7%             –                 –   6.5% 85.86 OK
PVD HOSE Dầu khí 17.90 2.6%    B.O   Mua  15.5% 16.13 Good
DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 24.40 0.6%             –                 –   12.4% 22.91 OK
HT1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 15.85 -0.6%             –                 –   5.0% 15.71 OK
DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 23.00 3.1%    B.O                –   19.8% 20.82 Good
ACB HNX Ngân hàng 22.70 1.8%             –                 –   4.6% 22.58 OK
DIG HOSE Bất động sản 13.55 0.4%             –                 –   13.4% 12.44 Good
CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 21.65 -0.2%             –                 –   13.4% 19.92 OK
PPC HOSE Dịch vụ tiện ích 26.70 -0.4%             –                 –   7.7% 25.81 OK
NVL HOSE Bất động sản 62.80 -0.3%             –                 –   6.6% 61.29 OK
PVS HNX Dầu khí 21.20 -1.9%             –                 –   5.0% 21.02 OK
VNG HOSE Du lịch & Giải trí  20.05 2.3%             –                 –   5.0% 19.88 OK
BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 50.60 -0.4%             –                 –   6.8% 49.52 Risk
CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 18.45 3.7%             –                 –   5.4% 18.21 OK
SDI UPCOM Bất động sản 64.70 2.9%    B.O                –   4.4% 64.52 OK
PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 18.70 3.0%    B.O                –   15.4% 16.86 Good
SRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 23.90 1.7%             –                 –   18.6% 21.39 Good
VPB HOSE Ngân hàng 19.80 0.3%             –                 –   5.3% 19.56 Good
VCR HNX Bất động sản 22.90 -0.4%             –                 –   33.1% 22.18 OK
ACL HOSE Thực phẩm & Đồ uống 33.70 -0.9%             –                 –   5.3% 33.47 Risk
TCB HOSE Ngân hàng 21.65 0.0%             –                 –   6.9% 21.07 OK
VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 28.50 -1.0%             –                 –   6.1% 27.98 Risk
HPG HOSE Tài nguyên 23.05 -0.6%             –                 –   6.0% 22.63 Risk
KSB HOSE Tài nguyên 24.75 0.2%             –                 –   4.4% 24.66 OK
HCM HOSE Dịch vụ tài chính 21.75 1.4%             –                 –   8.7% 20.81 Good
HDB HOSE Ngân hàng 26.45 -0.2%             –                 –   5.8% 26.01 OK
VRC HOSE Bất động sản 16.20 0.0%             –                 –   6.9% 15.77 OK
BFC HOSE Hóa chất 15.70 0.0%             –                 –   4.7% 15.61 Risk
DXG HOSE Bất động sản 13.65 -2.5%             –                 –   8.2% 13.25 Risk
VCI HOSE Dịch vụ tài chính 35.50 1.4%             –                 –   8.6% 34.03 Risk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.