Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 20.08.2019
Tháng Tám 20, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 22.08.2019
Tháng Tám 22, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 21.08.2019

Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung đi lên Investors Vietnam

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 994.38 (+1.0% ) ; Vol: 146tr
 • VN30 : 900.54 (+0.7% ) ; Vol: 56tr
 • HNX : 103.01 (+0.0% ) ; Vol: 29tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • HSX mua vào tốt, HNX mua vào rồi bán ra cuối phiên.
 • Thị trường xác nhận kênh lên.
 • Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • HTM, L14

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Nhóm Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 06.8.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
 T.tr PWA UPCOM Bất động sản 22.40 0.4%             –                 –   20.4% 19.53 Good
 T.tr HDC HOSE Bất động sản 20.85 -0.2%             –                 –   19.8% 19.07 OK
 T.tr CTR UPCOM Viễn thông 65.00 0.0%             –                 –   18.2% 58.12 Risk
 T.tr HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 15.35 1.7%             –                 –   13.3% 14.60 OK
 T.tr MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 120.30 0.3%             –                 –   9.4% 114.37 Good
 T.tr BID HOSE Ngân hàng 37.85 2.9%    B.O   MuaXN  7.5% 36.60 Good
 T.tr SBA HOSE Dịch vụ tiện ích 15.15 5.2%    B.O   MuaXN  5.9% 14.87 Good
 T.tr PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 71.50 0.0%             –                 –   5.1% 70.70 OK
 T.tr HTM UPCOM Dịch vụ bán lẻ 16.30 -1.2% V.D           –                 –   16.4% 14.58 OK
 T.tr REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 37.20 0.5%             –                 –   16.1% 35.01 OK
 T.tr VIB UPCOM Ngân hàng 18.20 0.0%             –                 –   12.6% 16.97 OK
 T.tr FPT HOSE Công nghệ 53.60 -0.7%             –                 –   11.6% 50.39 OK
 T.tr CMG HOSE Công nghệ 41.20 -0.2%             –                 –   11.5% 38.42 Risk
 T.tr PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 18.30 0.0%             –                 –   10.9% 17.19 Risk
 T.tr DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 52.10 -0.8%             –                 –   10.4% 49.08 OK
 T.tr TCL HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 28.70 -1.0%             –                 –   9.8% 27.24 OK
 T.tr PVI HNX Bảo hiểm 39.40 -0.3%             –                 –   8.5% 37.74 OK
 T.tr BMI HOSE Bảo hiểm 27.80 -0.7%             –                 –   6.1% 27.24 OK
 T.tr AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 67.40 1.0%             –                 –   5.3% 66.54 Risk
 T.tr VCB HOSE Ngân hàng 80.00 4.0%    B.O   Mua  4.8% 79.33 OK
 T.tr HVH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 28.50 1.8%    B.O   MuaXN  8.4% 27.34 Good
 T.tr BMC HOSE Tài nguyên 17.90 -0.6%             –                 –   7.8% 17.26 OK
 T.tr HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 20.40 -1.0%             –                 –   6.2% 19.96 OK
 T.tr SIP UPCOM Bất động sản 136.00 -2.2%             –                 –   5.4% 134.12 OK
 T.tr HND UPCOM Dịch vụ tiện ích 15.30 -0.6%             –                 –   5.5% 15.08 OK
 T.tr SNZ UPCOM Bất động sản 33.80 -3.4%             –                 –   4.3% 33.69 OK
 T.tr VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 88.80 -1.1%             –                 –   8.0% 85.51 OK
 T.tr GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 28.65 -1.2%             –                 –   7.9% 27.60 OK
 T.tr GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 27.80 -1.4%             –                 –   5.7% 27.34 Risk
 T.tr MBB HOSE Ngân hàng 22.50 1.6%    B.O                –   5.4% 22.20 OK
 T.tr TVB HOSE Dịch vụ tài chính 24.50 -0.4%             –                 –   16.7% 22.32 OK
 T.tr DVP HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 43.80 -0.5%             –                 –   10.9% 43.20 Risk
 T.tr BWE HOSE Dịch vụ tiện ích 27.35 0.0%             –                 –   6.6% 26.67 OK
 T.tr L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 75.00 -6.3% V.D           –                 –   28.8% 68.80 Sellout
 T.tr TVC HNX Dịch vụ tài chính 16.30 -0.6%             –                 –   10.1% 15.51 OK
 T.tr VPG HOSE Tài nguyên 21.70 -1.8%             –                 –   4.3% 21.63 OK
 T.tr DAH HOSE Du lịch & Giải trí  13.85 -6.7%             –                 –   7.8% 13.36 Sellout
 T.tr IJC HOSE Xây dựng & Vật liệu 14.65 -6.7%             –                 –   5.0% 14.50 Sellout
 T.tr ILB HOSE Bất động sản 20.75 0.5%             –                 –   4.3% 20.69 Risk
 T.tr CSC HNX Bất động sản 18.50 -2.6%             –                 –   12.1% 17.39 OK
 T.tr KDH HOSE Bất động sản 24.05 0.6%    B.O   Mua  6.9% 23.39 Good
 T.tr NHH UPCOM Hóa chất 26.00 -4.8%             –                 –   18.8% 26.01 Sellout
 T.tr VHM HOSE Bất động sản 87.30 0.7%             –                 –   5.8% 85.78 OK
 T.tr HT1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 15.95 2.9%    B.O   Mua  5.6% 15.70 OK
 T.tr PVD HOSE Dầu khí 17.45 6.7%    B.O                –   12.6% 16.12 Good
 T.tr DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 24.25 -1.0%             –                 –   11.8% 22.71 OK
H.ph PVS HNX Dầu khí 21.60 2.9%    B.O                –   6.9% 21.00 OK
H.ph CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 21.70 3.3%    B.O                –   13.6% 19.86 Good
H.ph DIG HOSE Bất động sản 13.50 0.4%    B.O                –   13.0% 12.43 Good
H.ph PPC HOSE Dịch vụ tiện ích 26.80 0.0%             –                 –   8.1% 25.79 OK
H.ph NVL HOSE Bất động sản 63.00 0.0%             –                 –   7.0% 61.24 OK
H.ph DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 22.30 1.4%             –                 –   16.1% 20.48 Good
H.ph BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 50.80 -2.1%             –                 –   7.2% 49.68 Risk
H.ph SRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 23.50 2.6%             –                 –   16.6% 21.07 Good
H.ph PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 18.15 1.7%    B.O                –   12.0% 16.84 Good
H.ph ACL HOSE Thực phẩm & Đồ uống 34.00 -2.3%             –                 –   6.3% 33.62 Risk
H.ph VPB HOSE Ngân hàng 19.75 1.3%    B.O                –   5.1% 19.55 OK
H.ph VCR HNX Bất động sản 23.00 1.3%             –                 –   33.7% 21.95 Risk
H.ph VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 28.80 -1.4%             –                 –   7.3% 27.99 Risk
H.ph TCB HOSE Ngân hàng 21.65 0.5%             –                 –   6.9% 21.05 OK
H.ph HPG HOSE Tài nguyên 23.20 1.3%             –                 –   6.7% 22.61 Risk
H.ph KSB HOSE Tài nguyên 24.70 0.0%             –                 –   4.2% 24.64 Risk
H.ph HDB HOSE Ngân hàng 26.50 0.8%             –                 –   6.0% 25.99 OK
H.ph HCM HOSE Dịch vụ tài chính 21.45 1.9%    B.O                –   7.2% 20.79 Good
H.ph VRC HOSE Bất động sản 16.20 3.2%    B.O                –   6.9% 15.75 Good
H.ph BFC HOSE Hóa chất 15.70 0.0%             –                 –   4.7% 15.60 Risk
H.ph KDC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 18.90 -0.5%             –                 –   5.6% 18.61 OK
H.ph DXG HOSE Bất động sản 14.00 -1.4%             –                 –   10.9% 13.12 OK
H.ph VCI HOSE Dịch vụ tài chính 35.00 -1.1%             –                 –   7.0% 34.00 OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.