Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 19.08.2019
Tháng Tám 19, 2019
Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 21.08.2019
Tháng Tám 21, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 20.08.2019

Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung đi lên Investors Vietnam

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 984.67 (+0.4% ) ; Vol: 121tr
 • VN30 : 894.45 (+0.3% ) ; Vol: 41tr
 • HNX : 102.98 (+0.4% ) ; Vol: 26tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên hai sàn mua vào.
 • Thị trường xác nhận kênh lên.
 • Nắm giữ và có thể xem xét mua vào cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • L14

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Nhóm Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 06.8.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
 T.tr L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 80.00 7.7% V.D  B.O   MuaXN  37.4% 68.80 Good
 T.tr HDC HOSE Bất động sản 20.90 1.7%             –                 –   20.1% 18.82 Good
 T.tr PWA UPCOM Bất động sản 22.30 11.5% V.D  B.O   MuaXN  19.9% 19.21 Good
 T.tr CTR UPCOM Viễn thông 65.00 4.7%             –                 –   18.2% 56.96 Good
 T.tr HTM UPCOM Dịch vụ bán lẻ 16.50 1.2% V.D           –                 –   17.9% 14.46 Good
 T.tr IJC HOSE Xây dựng & Vật liệu 15.70 1.6%             –                 –   12.5% 14.41 Good
 T.tr FPT HOSE Công nghệ 54.00 3.1%             –                 –   12.4% 49.93 Good
 T.tr DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 52.50 6.9%    B.O   MuaXN  11.2% 48.74 Good
 T.tr TCL HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 29.00 1.9%    B.O   MuaXN  10.9% 27.01 Good
 T.tr MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 120.00 1.8%             –                 –   9.1% 113.66 Good
 T.tr SNZ UPCOM Bất động sản 35.00 9.4%    B.O   MuaXN  8.0% 33.46 Good
 T.tr SIP UPCOM Bất động sản 139.00 1.5%             –                 –   7.8% 133.22 Good
 T.tr BMI HOSE Bảo hiểm 28.00 3.3%    B.O   MuaXN  6.9% 27.06 Good
 T.tr PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 71.50 1.4%             –                 –   5.1% 70.22 Good
 T.tr REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 37.00 -1.3%             –                 –   15.4% 34.49 OK
 T.tr VIB UPCOM Ngân hàng 18.20 0.0%             –                 –   12.6% 16.83 OK
 T.tr CMG HOSE Công nghệ 41.30 1.0%             –                 –   11.8% 38.16 OK
 T.tr PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 18.30 -0.5%             –                 –   10.9% 17.06 OK
 T.tr PVI HNX Bảo hiểm 39.50 1.0%             –                 –   8.8% 37.49 OK
 T.tr BMC HOSE Tài nguyên 18.00 -1.1%             –                 –   8.4% 17.14 OK
 T.tr HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 20.60 0.0%             –                 –   7.3% 19.83 OK
 T.tr BID HOSE Ngân hàng 36.80 0.3%             –                 –   4.5% 36.35 OK
 T.tr HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 15.10 1.3%    B.O                –   11.4% 14.48 OK
 T.tr HND UPCOM Dịch vụ tiện ích 15.40 -1.9%             –                 –   6.2% 14.97 OK
 T.tr AST HOSE Dịch vụ bán lẻ 66.70 0.8%             –                 –   4.2% 66.09 Risk
 T.tr NLG HOSE Bất động sản 31.50 0.8%             –                 –   3.6% 31.39 Risk
 T.tr GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 29.00 1.8%             –                 –   9.2% 27.42 Good
 T.tr VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 89.80 1.4%             –                 –   9.2% 84.93 Good
 T.tr GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 28.20 0.0%             –                 –   7.2% 27.20 OK
 T.tr NHH UPCOM Hóa chất 27.30 -2.2%             –                 –   24.7% 25.48 Risk
 T.tr DVP HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 44.00 -1.6%             –                 –   11.4% 42.88 Risk
 T.tr HVH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 28.00 0.0%             –                 –   6.5% 27.16 OK
 T.tr VPG HOSE Tài nguyên 22.10 -1.3%             –                 –   6.3% 21.48 OK
 T.tr TVB HOSE Dịch vụ tài chính 24.60 0.8%             –                 –   17.1% 21.98 Good
 T.tr BWE HOSE Dịch vụ tiện ích 27.35 0.6%             –                 –   6.6% 26.49 OK
 T.tr CSC HNX Bất động sản 19.00 -0.5%             –                 –   15.2% 17.35 OK
 T.tr TVC HNX Dịch vụ tài chính 16.40 2.5%             –                 –   10.8% 15.37 OK
 T.tr MBB HOSE Ngân hàng 22.15 0.5%             –                 –   3.7% 22.05 Risk
 T.tr ILB HOSE Bất động sản 20.65 0.7%             –                 –   3.8% 20.55 Risk
 T.tr FMC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 30.70 2.0%             –                 –   3.7% 30.57 Risk
 T.tr CSM HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 15.10 3.4%    B.O                –   3.4% 15.08 OK
 T.tr KDH HOSE Bất động sản 23.90 -0.4%             –                 –   6.2% 23.24 OK
 T.tr VHM HOSE Bất động sản 86.70 3.0%             –                 –   5.1% 85.20 OK
 T.tr DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 24.50 5.2%    B.O                –   12.9% 22.47 Good
H.ph PPC HOSE Dịch vụ tiện ích 26.80 5.3%    B.O                –   8.1% 25.61 Good
H.ph NVL HOSE Bất động sản 63.00 1.4%             –                 –   7.0% 60.83 Good
H.ph DIG HOSE Bất động sản 13.45 6.7%    B.O                –   12.5% 12.34 Good
H.ph PVS HNX Dầu khí 21.00 1.9%             –                 –   4.0% 20.86 OK
H.ph VNM HOSE Thực phẩm & Đồ uống 124.40 -0.4%             –                 –   3.5% 124.13 OK
H.ph DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 22.00 2.3%    B.O                –   14.6% 20.20 Good
H.ph CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 21.00 -0.5%             –                 –   9.9% 19.72 Risk
H.ph BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 51.90 1.8%             –                 –   9.5% 49.53 OK
H.ph PVD HOSE Dầu khí 16.35 2.2%             –                 –   5.5% 16.01 OK
 T.tr TCH HOSE Bất động sản 22.85 2.0%             –                 –   4.1% 22.67 OK
H.ph NTP HNX Xây dựng & Vật liệu 39.70 0.0%             –                 –   5.0% 39.04 OK
H.ph CTI HOSE Xây dựng & Vật liệu 24.20 0.8%    B.O                –   4.8% 23.86 Good
H.ph ANV HOSE Thực phẩm & Đồ uống 25.30 1.6%             –                 –   4.5% 24.99 OK
H.ph CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 18.20 1.1%             –                 –   4.0% 18.07 OK
H.ph ACL HOSE Thực phẩm & Đồ uống 34.80 0.0%             –                 –   8.7% 33.57 OK
H.ph LTG UPCOM Hóa chất 24.20 3.4%             –                 –   6.1% 23.55 Risk
H.ph SRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 22.90 3.2%             –                 –   13.6% 20.81 OK
H.ph PC1 HOSE Xây dựng & Vật liệu 17.85 1.4%             –                 –   10.2% 16.73 Good
H.ph VSC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 29.20 0.0%             –                 –   8.8% 27.80 OK
H.ph VPB HOSE Ngân hàng 19.50 0.3%             –                 –   3.7% 19.41 OK
H.ph VCR HNX Bất động sản 22.70 6.1%             –                 –   32.0% 21.55 Risk
H.ph TCB HOSE Ngân hàng 21.55 0.0%             –                 –   6.4% 20.91 OK
H.ph HPG HOSE Tài nguyên 22.90 -0.7%             –                 –   5.3% 22.46 Risk
H.ph KSB HOSE Tài nguyên 24.70 3.3%    B.O                –   4.2% 24.47 OK
H.ph HDB HOSE Ngân hàng 26.30 -0.2%             –                 –   5.2% 25.82 OK
H.ph HCM HOSE Dịch vụ tài chính 21.05 -0.9%             –                 –   5.3% 20.65 OK
H.ph VRC HOSE Bất động sản 15.70 4.7%    B.O                –   3.6% 15.65 OK
H.ph BFC HOSE Hóa chất 15.70 -0.6%             –                 –   4.7% 15.49 Risk
H.ph DXG HOSE Bất động sản 14.20 0.0%             –                 –   12.5% 13.03 OK
H.ph KDC HOSE Thực phẩm & Đồ uống 19.00 0.0%             –                 –   6.1% 18.49 OK
H.ph VCI HOSE Dịch vụ tài chính 35.40 -1.9%             –                 –   8.3% 33.77 Risk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.