Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 25.07.2019
Tháng Bảy 25, 2019
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 29.07.2019
Tháng Bảy 29, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 6, 26.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 993.35 (-0.2% ) ; Vol: 118tr
 • HNX : 106.40 (-0.3% ) ; Vol: 26tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Hai sàn bán ra.
 • Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh.
 • Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị trường điều chỉnh.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • CTR, BAX, TIP, BCM, SDI, CMG, VGI, NTC, GVR, GEG, TTN, PHR, SCI, L14, D2D, SZC, VIB, CMX, VRG, PWA, HAX, BDT, SNZ, VEC, C69, ACB, KOS, DTD, VCS, BMP, NTP

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Nhóm Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 27.6.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
 T.tr CTR UPCOM Viễn thông 42.50 3.7% V.D  B.O   MuaXN  54.5% 36.55 Good
 T.tr PWA UPCOM Bất động sản 20.90 4.5% V.D  B.O                –   48.2% 18.74 OK
 T.tr NTC UPCOM Bất động sản 189.80 1.0% V.D           –                 –   31.8% 178.84 Good
 T.tr TIP HOSE Bất động sản 34.90 -0.3% V.D           –                 –   28.3% 32.20 Risk
 T.tr SCI HNX Xây dựng & Vật liệu 17.40 1.8% V.D           –                 –   17.6% 15.59 Good
 T.tr CMG HOSE Công nghệ 40.80 -0.2% V.D           –                 –   15.3% 37.26 Risk
 T.tr SZL HOSE Bất động sản 48.30 4.1%    B.O   MuaXN  14.7% 44.57 Good
 T.tr TV2 HOSE Xây dựng & Vật liệu 148.50 0.1%             –                 –   13.6% 137.66 Good
 T.tr TVC HNX Dịch vụ tài chính 14.30 0.7%    B.O   MuaXN  12.6% 13.38 Good
 T.tr DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 41.50 0.7%             –                 –   11.6% 39.18 Good
 T.tr VGI UPCOM Viễn thông 31.10 1.0% V.D           –                 –   11.5% 29.39 Good
 T.tr VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 64.50 0.8%    B.O   MuaXN  11.2% 61.09 Good
 T.tr VRE HOSE Bất động sản 37.40 -0.3%             –                 –   10.8% 35.94 OK
 T.tr NAF HOSE Thực phẩm & Đồ uống 19.75 0.5%             –                 –   9.7% 18.96 OK
 T.tr FPT HOSE Công nghệ 48.80 0.3%             –                 –   7.5% 47.82 Good
 T.tr TRC HOSE Hóa chất 32.20 0.3%             –                 –   7.0% 31.70 Good
 T.tr SDI UPCOM Bất động sản 80.00 -1.2% V.D           –                 –   16.8% 75.71 OK
 T.tr BCM UPCOM Xây dựng & Vật liệu 28.50 -1.4% V.D           –                 –   16.8% 26.95 Risk
 T.tr TYA HOSE Công nghệ 13.10 1.6%             –                 –   15.9% 12.49 Risk
 T.tr HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 13.60 -0.7%             –                 –   14.8% 12.89 Risk
 T.tr HDG HOSE Bất động sản 36.40 -1.4%             –                 –   13.0% 34.68 Risk
 T.tr VCB HOSE Ngân hàng 78.50 1.0%             –                 –   12.9% 75.16 OK
 T.tr KBC HOSE Bất động sản 15.40 0.0%             –                 –   11.3% 14.77 Risk
 T.tr HDC HOSE Bất động sản 16.15 -0.6%             –                 –   8.0% 15.75 Risk
 T.tr VIC HOSE Bất động sản 122.10 -0.9%             –                 –   6.3% 121.02 OK
 T.tr NDN HNX Bất động sản 17.40 -1.1%             –                 –   5.5% 17.38 OK
 T.tr SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 22.45 2.0% V.D           –                 –   20.7% 21.56 OK
 T.tr PHR HOSE Hóa chất 69.00 0.3% V.D           –                 –   19.8% 63.94 Risk
 T.tr MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 106.70 -1.1%             –                 –   17.3% 102.06 Risk
 T.tr GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 25.30 -1.2% V.D           –                 –   11.5% 23.91 Risk
 T.tr NTL HOSE Bất động sản 25.40 0.0%             –                 –   9.0% 24.90 Risk
 T.tr TNA HOSE Dịch vụ bán lẻ 13.20 -0.4%             –                 –   7.3% 12.96 OK
 T.tr BAX HNX Bất động sản 75.00 -2.6% V.D           –                 –   36.6% 70.97 Sellout
 T.tr L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 57.20 0.4% V.D  B.O                –   20.2% 54.39 OK
 T.tr GVR UPCOM Hóa chất 14.60 -2.0% V.D           –                 –   15.0% 13.72 Risk
 T.tr TTN UPCOM Viễn thông 14.20 -2.1% V.D           –                 –   20.3% 13.74 Risk
 T.tr D2D HOSE Bất động sản 79.50 -1.2% V.D           –                 –   17.5% 78.36 Risk
 T.tr VIB UPCOM Ngân hàng 19.10 0.0% V.D           –                 –   17.2% 18.13 OK
 T.tr BID HOSE Ngân hàng 35.80 1.7%             –                 –   11.9% 33.80 Good
 T.tr PNJ HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 78.20 0.0%             –                 –   9.8% 75.05 OK
 T.tr BMI HOSE Bảo hiểm 26.70 -0.2%             –                 –   8.5% 25.91 Risk
 T.tr VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 20.30 -1.0%             –                 –   6.5% 20.08 OK
 T.tr BDT UPCOM Xây dựng & Vật liệu 18.00 1.7% V.D           –                 –   46.3% 17.65 Risk
 T.tr CMX HOSE Thực phẩm & Đồ uống 26.30 -0.8% V.D           –                 –   13.4% 24.44 OK
 T.tr LMH HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.35 -4.9%             –                 –   9.5% 16.69 OK
 T.tr HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 18.80 0.0% V.D           –                 –   25.3% 18.73 Risk
 T.tr SNZ UPCOM Bất động sản 23.50 2.2% V.D           –                 –   13.0% 21.91 OK
 T.tr HNG HOSE Thực phẩm & Đồ uống 17.90 -1.4%             –                 –   9.8% 17.60 Risk
 T.tr VRG UPCOM Xây dựng & Vật liệu 14.70 -2.0% V.D           –                 –   8.9% 14.43 Risk
 T.tr MBB HOSE Ngân hàng 22.35 -0.2%             –                 –   8.5% 21.70 Risk
 T.tr PLX HOSE Dịch vụ tiện ích 65.80 0.2%             –                 –   6.3% 65.20 Risk
 T.tr TTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 24.05 -1.0%             –                 –   8.3% 23.38 OK
 T.tr FIR HOSE Bất động sản 41.20 0.5%             –                 –   5.9% 40.97 OK
 T.tr C69 HNX Xây dựng & Vật liệu 19.80 1.5% V.D           –                 –   21.5% 18.75 Risk
 T.tr VHM HOSE Bất động sản 87.50 0.0%             –                 –   12.9% 82.41 OK
 T.tr GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 108.00 0.0%             –                 –   10.2% 103.77 Risk
 T.tr KOS UPCOM Bất động sản 25.70 0.2% V.D           –                 –   14.2% 25.20 Risk
 T.tr ACB HNX Ngân hàng 23.40 -1.3% V.D           –                 –   6.4% 23.16 Risk
H.ph VJC HOSE Du lịch & Giải trí  133.00 0.0%             –                 –   6.8% 131.13 Risk
H.ph PVB HNX Dầu khí 20.70 1.0% V.D           –                 –   8.4% 20.12 Good
 T.tr QNS UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 31.40 -0.3%             –                 –   5.7% 31.28 Risk
H.ph DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 23.20 -1.7%             –                 –   11.5% 22.80 Risk
H.ph MBS HNX Dịch vụ tài chính 16.00 -0.6% V.D           –                 –   11.9% 15.06 OK
H.ph BVH HOSE Bảo hiểm 85.40 0.7%             –                 –   5.6% 85.21 Risk
H.ph DTD HNX Xây dựng & Vật liệu 15.00 -2.6% V.D           –                 –   22.0% 14.53 Risk
H.ph VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 77.20 -0.8% V.D           –                 –   27.2% 75.19 Risk
H.ph BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 49.70 0.4% V.D           –                 –   15.6% 48.38 Risk
H.ph MPC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 36.90 -1.3%             –                 –   10.8% 35.07 OK
H.ph TVB HOSE Dịch vụ tài chính 20.10 0.0%             –                 –   18.2% 18.09 OK
H.ph NTP HNX Xây dựng & Vật liệu 39.20 1.8% V.D           –                 –   15.8% 35.64 Good
H.ph CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 19.85 -1.5%             –                 –   6.4% 19.83 Risk
H.ph TCH HOSE Bất động sản 21.80 -0.2%             –                 –   7.2% 21.42 OK
H.ph DGC HNX Hóa chất 31.90 0.6%             –                 –   13.1% 30.01 Risk
H.ph DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 19.35 0.0%             –                 –   5.7% 19.27 Risk
H.ph CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 16.45 -1.5%             –                 –   12.7% 15.38 OK
H.ph DQC HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 20.05 3.6%    B.O                –   11.1% 19.01 Good
H.ph CTD HOSE Xây dựng & Vật liệu 112.70 -0.3%             –                 –   10.4% 108.43 OK
H.ph PAN HOSE Dịch vụ bán lẻ 30.60 -1.0%             –                 –   5.5% 30.54 Risk
H.ph VCI HOSE Dịch vụ tài chính 33.50 -0.6%             –                 –   8.8% 32.65 Risk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.