Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 23.07.2019
Tháng Bảy 23, 2019
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 5, 25.07.2019
Tháng Bảy 25, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 24.07.2019

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 988.41 (-0.1% ) ; Vol: 133tr
 • HNX : 106.44 (-0.3% ) ; Vol: 29tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Hai sàn bán ra.
 • Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh.
 • Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị trường điều chỉnh.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • BAX, CTR, C69, KOS, NTC, TIP, SZC, PHR, BCM, GEG, D2D, BDT, TTN, VGI, HAX, L14, SNZ, VRG, VEC, DAH, PWA, ACB, VCS, DTD, BMP, NTP

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Nhóm Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 27.6.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
 T.tr CTR UPCOM Viễn thông 40.00 5.3% V.D           –                 –   45.5% 34.40 Good
 T.tr NTC UPCOM Bất động sản 189.80 1.4% V.D  B.O   MuaXN  31.8% 175.86 Good
 T.tr TIP HOSE Bất động sản 35.00 0.9% V.D           –                 –   28.7% 31.54 Good
 T.tr PHR HOSE Hóa chất 70.50 1.0% V.D  B.O   MuaXN  22.4% 62.17 Good
 T.tr BCM UPCOM Xây dựng & Vật liệu 28.90 1.4% V.D           –                 –   18.4% 26.20 Good
 T.tr GVR UPCOM Hóa chất 15.00 4.2% V.D  B.O   MuaXN  18.1% 13.48 Good
 T.tr SCI HNX Xây dựng & Vật liệu 17.40 9.4% V.D  B.O   MuaXN  17.6% 15.51 Good
 T.tr TYA HOSE Công nghệ 13.20 0.0%             –                 –   16.8% 12.31 OK
 T.tr HAH HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 13.70 2.6%    B.O   MuaXN  15.6% 12.74 Good
 T.tr SDI UPCOM Bất động sản 78.30 -0.1%             –                 –   14.3% 74.50 OK
 T.tr HDG HOSE Bất động sản 36.55 0.7%             –                 –   13.5% 34.23 Good
 T.tr CMG HOSE Công nghệ 40.00 4.1%             –                 –   13.1% 37.07 Good
 T.tr HVH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 29.15 2.6%    B.O   MuaXN  11.0% 27.51 Good
 T.tr VRE HOSE Bất động sản 37.35 0.1%             –                 –   10.7% 35.69 OK
 T.tr NTL HOSE Bất động sản 25.70 0.8%             –                 –   10.3% 24.74 OK
 T.tr SZL HOSE Bất động sản 46.40 2.9%             –                 –   10.2% 44.33 Good
 T.tr VGI UPCOM Viễn thông 30.70 4.4% V.D  B.O   MuaXN  10.0% 29.24 Good
 T.tr HDC HOSE Bất động sản 16.20 3.2%    B.O   MuaXN  8.4% 15.67 Good
 T.tr FPT HOSE Công nghệ 48.60 -0.4%             –                 –   7.0% 47.58 Risk
 T.tr VEA UPCOM Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 62.00 0.0%             –                 –   6.9% 60.79 Risk
 T.tr TRC HOSE Hóa chất 32.10 0.3%             –                 –   6.6% 31.55 Good
 T.tr VIC HOSE Bất động sản 122.00 1.8%             –                 –   6.2% 120.42 Good
 T.tr BAX HNX Bất động sản 75.90 -1.2% V.D           –                 –   38.3% 70.10 OK
 T.tr TTN UPCOM Viễn thông 14.60 2.8% V.D           –                 –   23.7% 13.59 Risk
 T.tr MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 107.40 -1.4%             –                 –   18.0% 100.27 OK
 T.tr GEG UPCOM Dịch vụ tiện ích 25.50 -1.2% V.D           –                 –   12.3% 23.79 OK
 T.tr KBC HOSE Bất động sản 15.45 0.7%             –                 –   11.7% 14.64 Risk
 T.tr TVC HNX Dịch vụ tài chính 14.00 0.7%             –                 –   10.2% 13.31 Good
 T.tr BWE HOSE Dịch vụ tiện ích 28.30 0.0%             –                 –   8.0% 27.46 Risk
 T.tr LMH HOSE Dịch vụ bán lẻ 17.10 2.7%    B.O                –   7.9% 16.61 OK
 T.tr SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 22.35 -2.4% V.D           –                 –   20.2% 21.62 Risk
 T.tr BMI HOSE Bảo hiểm 27.20 1.5%             –                 –   10.6% 25.78 Good
 T.tr VSH HOSE Dịch vụ tiện ích 19.00 1.6%    B.O                –   5.0% 18.97 OK
 T.tr L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 57.20 3.1% V.D           –                 –   20.2% 54.47 OK
 T.tr D2D HOSE Bất động sản 80.80 -1.1% V.D           –                 –   19.4% 78.60 Risk
 T.tr VCB HOSE Ngân hàng 76.90 -2.5%             –                 –   10.6% 74.33 Risk
 T.tr TV2 HOSE Xây dựng & Vật liệu 140.30 -2.6%             –                 –   7.3% 136.98 Risk
 T.tr NAF HOSE Thực phẩm & Đồ uống 19.30 3.2%    B.O                –   7.2% 18.86 OK
 T.tr DPG HOSE Xây dựng & Vật liệu 39.90 -0.5%             –                 –   7.3% 38.99 OK
 T.tr VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 20.20 0.2%             –                 –   6.0% 19.98 Risk
 T.tr TNA HOSE Dịch vụ bán lẻ 13.00 0.0%             –                 –   5.7% 12.89 Risk
 T.tr HNG HOSE Thực phẩm & Đồ uống 18.00 -1.6%             –                 –   10.4% 17.77 Risk
 T.tr MBB HOSE Ngân hàng 22.60 -0.4%             –                 –   9.7% 21.59 OK
 T.tr VRG UPCOM Xây dựng & Vật liệu 14.80 0.0% V.D           –                 –   9.6% 14.45 Risk
 T.tr NCT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 73.00 0.0%             –                 –   5.0% 72.84 Risk
 T.tr BDT UPCOM Xây dựng & Vật liệu 17.80 -4.8% V.D           –                 –   44.7% 17.60 Risk
 T.tr KOS UPCOM Bất động sản 27.40 -6.5% V.D           –                 –   21.8% 25.20 Sellout
 T.tr VIB UPCOM Ngân hàng 18.80 1.1%             –                 –   15.3% 17.79 Good
 T.tr CMX HOSE Thực phẩm & Đồ uống 25.90 1.6% V.D  B.O   MuaXN  11.6% 24.31 Good
 T.tr PNJ HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 76.70 -1.0%             –                 –   7.6% 74.67 OK
 T.tr PLX HOSE Dịch vụ tiện ích 66.00 2.8%    B.O   MuaXN  6.6% 64.87 Good
 T.tr REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 33.35 -0.7%             –                 –   5.4% 33.17 Risk
 T.tr C69 HNX Xây dựng & Vật liệu 20.30 -6.9% V.D           –                 –   24.5% 18.75 Sellout
 T.tr VEC UPCOM Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 15.10 0.0% V.D           –                 –   58.9% 14.24 OK
 T.tr HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 18.40 -3.2% V.D           –                 –   22.7% 18.76 Sellout
 T.tr BID HOSE Ngân hàng 34.45 -2.3%             –                 –   7.7% 33.54 Risk
 T.tr TTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 23.80 2.4%    B.O   MuaXN  7.2% 23.27 Good
 T.tr SNZ UPCOM Bất động sản 22.70 -4.2% V.D           –                 –   9.1% 21.80 Risk
 T.tr FIR HOSE Bất động sản 40.80 0.7%             –                 –   4.9% 40.77 OK
 T.tr PWA UPCOM Bất động sản 19.00 -1.6% V.D           –                 –   34.8% 18.66 Risk
 T.tr VHM HOSE Bất động sản 85.80 0.0%             –                 –   10.7% 81.56 OK
 T.tr ACB HNX Ngân hàng 23.60 -0.3% V.D           –                 –   7.3% 23.04 Risk
 T.tr GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 106.70 -0.4%             –                 –   8.9% 103.38 OK
 T.tr DVP HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 40.25 -0.9%             –                 –   6.2% 39.72 Risk
H.ph VJC HOSE Du lịch & Giải trí  132.80 0.7%             –                 –   6.7% 130.48 Good
H.ph DTD HNX Xây dựng & Vật liệu 15.60 4.7% V.D           –                 –   26.8% 14.31 Good
H.ph DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 23.60 -0.2%             –                 –   13.5% 22.71 OK
 T.tr QNS UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 31.50 -0.3%             –                 –   6.1% 31.13 OK
H.ph PVB HNX Dầu khí 20.40 -0.5%             –                 –   6.8% 20.02 OK
H.ph BVH HOSE Bảo hiểm 85.20 1.2%             –                 –   5.3% 84.79 Risk
H.ph VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 78.00 0.3% V.D           –                 –   28.5% 74.07 OK
H.ph BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 50.30 0.4% V.D           –                 –   17.0% 47.93 OK
H.ph CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 20.15 -1.2%             –                 –   8.0% 19.89 Risk
H.ph MPC UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 36.50 1.4%    B.O                –   9.6% 34.90 Good
H.ph TVB HOSE Dịch vụ tài chính 20.00 3.6%    B.O                –   17.6% 17.82 Good
H.ph NTP HNX Xây dựng & Vật liệu 39.90 -0.5% V.D           –                 –   15.0% 36.37 OK
H.ph DGC HNX Hóa chất 32.20 -1.8%             –                 –   14.2% 29.91 OK
H.ph DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 19.75 -0.5%             –                 –   7.9% 19.18 Risk
H.ph CRC HOSE Dịch vụ bán lẻ 16.40 4.5%    B.O                –   12.3% 15.30 Good
H.ph CTD HOSE Xây dựng & Vật liệu 112.50 0.3%             –                 –   10.2% 107.81 Good
H.ph PAN HOSE Dịch vụ bán lẻ 30.50 -3.5%             –                 –   5.2% 30.39 Risk
H.ph VCI HOSE Dịch vụ tài chính 33.90 0.0%             –                 –   10.1% 32.49 OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.