Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 2, 08.07.2019
Tháng Bảy 8, 2019
Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 4, 10.07.2019
Tháng Bảy 10, 2019

Thị trường chung và các mã cổ phiếu hoạt động ngày thứ 3, 09.07.2019

Investors Vietnam

Investors Vietnam Thị trường đi lên

                                               <Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

 • VNINDEX : 969.05 (+0.3% ) ; Vol: 126tr
 • HNX : 105.10 (+1.2% ) ; Vol: 19tr

2.Đánh giá chung thị trường:

 • Phiên hai mua vào khá.
 • Thị trường uptrend.
 • Nắm giữ có thể mua bổ sung cổ phiếu.

3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:

 • ITC

II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

 • Cổ phiếu Breakout (B.O): Cổ phiếu tăng giá mạnh, với khối lượng tốt.
 • Cổ phiếu nhóm tăng trưởng (T.tr): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS tốt, tăng nhanh hơn thị trường chung.
 • Cổ phiếu nhóm hồi phục (H.ph): Cổ phiếu tăng giá tốt, chỉ số RS bình thường, tăng hiện nay nhanh hơn thị trường chung.
 • Cho điểm mua tốt: Cổ phiếu Breakout, cổ phiếu cho mô hình, điểm vào tốt.
 • Cho điểm mua xác nhận lại tốt: Cổ phiếu breakout, xác nhận logic, mà khả năng lên tiếp tốt.
 • Mức giá thấp nhất an toàn: Dưới mức giá này, nên thanh lý cổ phiếu, vì vi phạm các nguyên tắc tăng giá, hoặc tăng chậm hơn thị trường chung.
Nhóm Mã CP Sàn Ngành nghề Giá Close % so với phiên trước Về đích Breakout Điểm mua/ Điểm mua XN % tăng từ ngày 27.6.19 Giá thấp nhất CP an toàn Đánh giá đồ thị CP
 T.tr ITC HOSE Bất động sản 15.20 5.9% V.D  B.O   MuaXN  23.6% 13.07 Good
 T.tr NTC UPCOM Bất động sản 161.40 1.5%             –                 –   12.1% 147.96 Good
 T.tr D2D HOSE Bất động sản 77.70 0.9%             –                 –   14.9% 69.88 OK
 T.tr L14 HNX Xây dựng & Vật liệu 53.00 0.4%    B.O   MuaXN  11.3% 48.91 Good
 T.tr TTN UPCOM Viễn thông 13.20 5.6%    B.O   MuaXN  11.9% 12.12 Good
 T.tr PPC HOSE Dịch vụ tiện ích 31.30 -0.2%             –                 –   9.6% 29.34 Risk
 T.tr CTR UPCOM Viễn thông 31.40 7.2%    B.O   MuaXN  14.2% 28.26 Good
 T.tr SZC HOSE Xây dựng & Vật liệu 21.10 0.5%             –                 –   13.4% 19.11 Good
 T.tr SDI UPCOM Bất động sản 77.00 0.7%             –                 –   12.4% 70.38 Good
 T.tr NTL HOSE Bất động sản 25.15 1.0%             –                 –   7.9% 23.94 OK
 T.tr MWG HOSE Dịch vụ bán lẻ 97.00 2.9%    B.O   MuaXN  6.6% 93.50 Good
 T.tr TRC HOSE Hóa chất 31.00 1.0%             –                 –   3.0% 30.93 OK
 T.tr BWE HOSE Dịch vụ tiện ích 27.85 1.3%             –                 –   6.3% 26.92 OK
 T.tr DHC HOSE Tài nguyên 44.35 0.1%             –                 –   3.4% 44.08 OK
 T.tr SAB HOSE Thực phẩm & Đồ uống 281.00 0.0%             –                 –   3.3% 279.48 Risk
 T.tr STK HOSE Hóa chất 25.10 -0.4%             –                 –   7.3% 24.04 Risk
 T.tr TV2 HOSE Xây dựng & Vật liệu 135.50 0.1%             –                 –   3.7% 134.29 OK
 T.tr VRE HOSE Bất động sản 36.40 1.7%    B.O   MuaXN  7.9% 34.68 Good
 T.tr KBC HOSE Bất động sản 15.35 -0.3%             –                 –   7.3% 14.69 Risk
 T.tr MSH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 62.10 0.2%             –                 –   4.4% 61.14 OK
 T.tr AAA HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 19.25 0.5%    B.O                –   6.9% 18.50 OK
 T.tr HVH HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 27.35 -0.4%             –                 –   4.2% 26.97 Risk
 T.tr FTM HOSE Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 25.00 1.2%    B.O   MuaXN  5.0% 24.45 OK
 T.tr FPT HOSE Công nghệ 46.75 1.0%             –                 –   3.0% 46.65 OK
 T.tr PTB HOSE Xây dựng & Vật liệu 70.30 0.1%             –                 –   4.0% 69.46 OK
 T.tr HNG HOSE Thực phẩm & Đồ uống 18.35 -1.9%             –                 –   12.6% 16.92 Risk
 T.tr TNG HNX Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng 21.60 0.9%             –                 –   7.5% 20.78 OK
 T.tr HDG HOSE Bất động sản 34.90 0.1%             –                 –   8.4% 33.09 Good
 T.tr HHP HNX Tài nguyên 19.10 9.8%    B.O   Mua  11.0% 17.67 Good
 T.tr VCB HOSE Ngân hàng 71.90 0.8%             –                 –   3.5% 71.41 OK
 T.tr TIP HOSE Bất động sản 28.05 0.2%             –                 –   3.1% 27.95 OK
 T.tr VGC HOSE Xây dựng & Vật liệu 21.50 4.4%    B.O                –   7.5% 20.55 Good
 T.tr HVN HOSE Du lịch & Giải trí  42.80 -0.2%             –                 –   3.9% 42.33 Risk
 T.tr BAX HNX Bất động sản 67.00 -3.5%             –                 –   22.0% 61.24 Risk
 T.tr NAF HOSE Thực phẩm & Đồ uống 19.00 -0.5%             –                 –   5.6% 18.50 Risk
 T.tr PHR HOSE Hóa chất 59.60 1.7%             –                 –   3.5% 59.18 OK
 T.tr HAX HOSE Dịch vụ bán lẻ 16.50 2.5%             –                 –   10.0% 15.41 Good
 T.tr REE HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 33.55 0.1%             –                 –   6.0% 32.52 OK
 T.tr GVR UPCOM Hóa chất 13.20 0.8%             –                 –   3.9% 13.05 OK
 T.tr PVS HNX Dầu khí 23.60 1.3%             –                 –   3.5% 23.43 OK
 T.tr SZL HOSE Bất động sản 45.30 -1.7%             –                 –   4.1% 44.70 Risk
 T.tr GTN HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 18.60 1.6%             –                 –   4.5% 18.29 OK
 T.tr NCT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 71.50 1.0%    B.O                –   2.9% 71.41 OK
 T.tr BMC HOSE Tài nguyên 16.20 1.3%             –                 –   8.7% 15.31 Good
 T.tr PLX HOSE Dịch vụ tiện ích 64.00 0.2%             –                 –   3.4% 63.60 OK
 T.tr PVT HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 17.30 3.0%    B.O                –   5.8% 16.80 OK
 T.tr GMD HOSE Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp 26.75 0.2%             –                 –   2.9% 26.72 OK
 T.tr FCN HOSE Xây dựng & Vật liệu 14.80 0.3%             –                 –   2.8% 14.80 OK
 T.tr MBB HOSE Ngân hàng 21.20 0.5%             –                 –   2.9% 21.17 OK
 T.tr BTP HOSE Dịch vụ tiện ích 13.35 0.4%             –                 –   3.5% 13.25 Good
 T.tr DCL HOSE Y tế 18.50 2.8%             –                 –   2.8% 18.50 Risk
 T.tr VHM HOSE Bất động sản 83.10 0.1%             –                 –   7.2% 79.63 OK
 T.tr LHG HOSE Bất động sản 19.00 -0.3%             –                 –   3.5% 18.85 Risk
 T.tr QNS UPCOM Thực phẩm & Đồ uống 31.20 -1.0%             –                 –   5.1% 30.52 Risk
H.ph GAS HOSE Dịch vụ tiện ích 104.40 1.4%             –                 –   6.5% 100.70 OK
H.ph ACB HNX Ngân hàng 29.80 2.8%    B.O                –   4.2% 29.39 OK
H.ph VIB UPCOM Ngân hàng 16.90 -1.2%             –                 –   3.7% 16.75 Risk
H.ph VJC HOSE Du lịch & Giải trí  128.90 0.3%             –                 –   3.5% 127.92 OK
H.ph DGW HOSE Dịch vụ bán lẻ 23.00 2.0%    B.O                –   10.6% 21.37 Good
H.ph KOS UPCOM Bất động sản 23.50 2.6%    B.O                –   4.4% 23.12 OK
H.ph BVH HOSE Bảo hiểm 83.40 0.6%             –                 –   3.1% 83.13 OK
H.ph CVT HOSE Xây dựng & Vật liệu 19.80 2.6%    B.O                –   6.2% 19.16 Good
H.ph TCH HOSE Bất động sản 21.50 0.0%             –                 –   5.7% 20.89 OK
H.ph HCM HOSE Dịch vụ tài chính 24.05 -0.8%             –                 –   4.1% 23.74 Risk
H.ph VCS HNX Xây dựng & Vật liệu 69.10 1.6%             –                 –   13.8% 62.37 Good
H.ph BMP HOSE Xây dựng & Vật liệu 46.30 2.4%    B.O                –   7.7% 44.18 Good
H.ph DGC HNX Hóa chất 30.90 0.0%             –                 –   9.6% 28.98 OK
H.ph SRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 22.40 3.2%             –                 –   2.8% 22.40 OK
H.ph DRC HOSE Ôtô & linh kiện phụ tùng 19.10 2.7%    B.O                –   4.4% 18.80 OK
H.ph DPM HOSE Hóa chất 15.50 0.3%             –                 –   3.3% 15.41 OK
H.ph APC HOSE Hóa chất 28.30 5.6%    B.O                –   5.2% 27.64 Good
H.ph VCI HOSE Dịch vụ tài chính 32.00 -0.9%             –                 –   3.9% 31.65 Risk
H.ph YEG HOSE Phương tiện 84.00 6.3%             –                 –   10.4% 78.19 OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.