Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 23.02.2018
Tháng Hai 24, 2018
Phương pháp Phân tích cơ bản cổ phiếu
Tháng Hai 26, 2018

Thông tin Phân tích cơ bản cổ phiếu

I. Thu thập thông tin – PTCB

1.Nguồn dữ liệu sử dụng:

 • Cafef, Vietstock là những trang thông tin thống kê khá tin cậy về dữ liệu của cổ phiếu, doanh nghiệp (Lưu ý là thông tin thống kê, chứ không phải thông tin “phán đoán, dự báo”).
 • Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng cách copy, download dữ liệu về để xử lý và phân tích.

2.Biểu mẫu PTCB: 

2.1. Tăng trưởng ổn định 3 năm:
 • Phân tích tình hình kinh doanh 3 năm gần nhất
 • Trả lời 2 câu hỏi:
  • Tăng trưởng đều hàng năm: DT, LN, EPS, ROE >= 25%?
  • Giá trị tuyệt đối ROE có trên 15% không?
 • Biểu mẫu:

2.2. Đột biến hoạt động kinh doanh:
 • Phân tích, so sánh tình hình kinh doanh quý gần nhất
 • Trả lời 1 câu hỏi:
  • DT, LN, EPS tăng đột biến cùng kỳ, YTQ (year to quater)?
 • Biểu mẫu:

 

 

 

2.3. Thông tin hỗ trợ/ bổ sung:
 • Hoạt động kinh doanh của các cổ phiếu anh, em trong cùng nhóm ngành nghề
 • Sản phẩm mới, công nghệ mới, ban lãnh đạo mới,…
 • Tin tức quỹ sở hữu, ban lãnh đạo sở hữu, thâu tóm của các NĐT lớn khác,…
2.4. Kết luận:
 • Ổn định dài hạn, tăng trưởng đột biến, tin tức hỗ trợ để động lực tăng giá tốt hơn
 • Nếu đáp ứng điểm 7, thì có thể xem xét đảm bảo điều kiện cần.

 

II. Báo cáo PTCB từ IBD VN

 • IBD VN có tổng hợp, phân tích các báo cáo PTCB theo biểu mẫu trên hàng tháng.
 • IBD VN có thể chia sẻ, cập nhật thông tin kết quả với các bạn học viên chuyên sâu.
 • Liên hệ: admin@investor-vietnam.com

Comments are closed.