Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 22.02.2018
Tháng Hai 22, 2018
Thông tin Phân tích cơ bản cổ phiếu – phương pháp CANSLIM
Tháng Hai 26, 2018

Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 23.02.2018

Thị trường đi lên Investors Vietnam

Thị trường chung đi lên Investors Vietnam

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

  • VNINDEX : 1,102.85 (+2.5% ) ; Vol: 177tr
  • HNX : 126.24 (+1.2% ) ; Vol: 46tr

2.Nhận xét:

Hai sàn mua vào khá tốt.

3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt):

  • IDI, PDR, VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ, ACB, HDG, BVH, CSV, CTG, EIB, PAN, VIC, DIG, SSI, VCB, VMC, VND, VNG, LDG, NLG, SJC, DGW, HPG, MBB, VGT, TV2

4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:

  • PAN

5. Đánh giá chung thị trường:

  • Thị trường xác nhận uptrend lại khá tốt.
  • Có thể giải ngân 40-50% giá trị tài khoản.

II. Các mã Breakout trong ngày:

  • BID, CTG, DGW, DPG, HDG, HPG, LDG, MBB, PLX, TV2, VCB, VGT

Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):

  • Các mã đã cho điểm mua xác nhận lại tốt: BID, CTG, DPG, LDG, MBB, VCB
  • Cổ phiếu cho điểm mua trong phiên: DGW, HDG, HPG

Comments are closed.