Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 5, 15.06.2017
Tháng Sáu 15, 2017
DVD, tài liệu đào tạo CANSLIM của Investors – IBD HOME STUDY COURSE
Tháng Mười Một 8, 2016

LEVEL 9: MARKET SCHOOL

LEVEL 9: MARKET SCHOOL

htp://www.investors.com/product/home-study-kit-market-

 

HOME STUDY KIT COVERS:

  • 10 new buy signals that will get you into a market rally early.
  • 14 new sell signals that reduce your market exposure before a downtrend.
  • New portfolio management rules to keep you in-line with the market trend.
  • Complete Market Simulation – We will do a complete simulation over an entire market cycle (bottom to top) using these new signals to scale you in and out of the market.

 

Kit Includes

Instant Online Access and 3 DVDs of Instruction on:

 • Follow-Through Days
 • Buy and Sell Signals
  • Follow-Through Days and Failed Rally Attempts
  • 21-Day Moving Average
  • 50-Day Moving Average
  • Strength and Weakness
  • Downside Reversals
  • Distribution
 • Investment Allocation Rules
  • Market Exposure
  • Buy Switch
  • Restraint Rule
  • Power-Trend
 • Putting it all Together
 • What if
 • The Art

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.