IBD Canslim Vietnam
Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 31.03.2017
Tháng Ba 31, 2017
Những rủi ro khi tham gia vào Hợp đồng tương lai (HĐTL)
Tháng Tư 3, 2017

Lợi thế đòn bẩy trong Hợp đồng tương lai đối với nhà đầu tư

Lợi thế đòn bẩy trong Hợp đồng tương lai đối với nhà đầu tư

Lợi thế đòn bẩy là một đặc điểm khác biệt của CKPS đối với các chứng khoán cơ sở. Về cơ bản, khi tham gia giao dịch HĐTL, bạn chỉ phải bỏ ra một khoản tiền (Ký quỹ) có giá trị nhỏ hơn giá trị của hợp đồng mà bạn muốn tham gia (giá trị hợp đồng).

Ví dụ:

Bạn có nhu cầu tham gia vị thế mua 01 hợp đồng tương lai trên chỉ số HNX30 đáo hạn vào tháng 05/2016. Bạn đặt lệnh mua 01 hợp đồng với giá chào mua là 103 điểm và được khớp trên thị trường với giá trên. Như vậy bạn đã được TTTTBT ghi nhận là đã tham gia 01 vị thế mua với giá 103 điểm.

Nếu tại mẫu hợp đồng tương lai chỉ số HNX30 quy định: hệ số nhân của 01 hợp đồng là 1 triệu đồng/điểm chỉ số thì giá trị 01 hợp đồng của nhà đầu tư trên bằng: 103 điểm * 1 triệu đồng/điểm chỉ số= 103 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu mức ký quỹ ban đầu được quy định là 15%, thì thay vì việc phải bỏ ra 103 triệu, bạn chỉ phải bỏ ra số tiền và/hoặc tài sản có giá trị= 103 triệu * 15%= 15,45 triệu đồng để tham gia hợp đồng.

Số tiền ký quỹ ban đầu này sẽ được TTTTBT sử dụng trong việc tính toán lãi/lỗ của nhà đầu tư. Ví dụ: khi giá hợp đồng tương lai tăng từ 103 lên 105 điểm, nhà đầu tư đang có lãi với giá trị bằng: (105-103) * 1 triệu đồng/điểm chỉ số = 2 triệu đồng. Giá trị ký quỹ của nhà đầu tư sẽ tăng: 15,45 triệu + 2 triệu= 17,45 triệu đồng.

Nếu như giao dịch tại thị trường cơ sở, thì phần trăm lãi của bạn trên số tiền ban đầu bỏ ra sẽ chỉ bằng: (105-103)/103 *100%= 1,94%. Tuy nhiên, đối với hợp đồng tương lai, thì phần trăm lãi của bạn sẽ bằng: (105-103)/15,45 * 100%= 12,95%. Như vậy có thể thấy, một biến động nhỏ về giá của hợp đồng tương lai có thể tạo ra hiệu ứng lãi/lỗ trên khoản đầu tư lớn hơn nhiều so với việc đầu tư vào các chứng khoán cơ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.