Môi giới đầu tư chứng khoán
Tháng Mười Một 20, 2016
Hỗ trợ NĐT nước ngoài
Tháng Mười Một 20, 2016

Ủy thác đầu tư

Chúng tôi nhận ủy thác đầu tư như sau:

  • Nhận bàn giao tài khoản chứng khoán từ bên ủy thác
  • Chịu trách nhiệm giao dịch giúp bên ủy thác
  • Chia sẻ lợi nhuận/ và rủi ro giữa 2 bên
  • Chi tiết vui lòng liên hệ

Comments are closed.