Thị trường đi lên Investors Vietnam
Thị trường chung và các mã Break out ngày thứ 6, 23.02.2018
24/02/2018
Phương pháp Phân tích cơ bản cổ phiếu – Đầu tư chứng khoán CANSLIM
26/02/2018

Thông tin Phân tích cơ bản cổ phiếu – phương pháp CANSLIM

Thông tin Phân tích cơ bản cổ phiếu – phương pháp CANSLIM

I. Thu thập thông tin – PTCB

1.Nguồn dữ liệu sử dụng:

 • Cafef, Vietstock là những trang thông tin thống kê khá tin cậy về dữ liệu của cổ phiếu, doanh nghiệp (Lưu ý là thông tin thống kê, chứ không phải thông tin “phán đoán, dự báo”).
 • Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng cách copy, download dữ liệu về để xử lý và phân tích.

2.Biểu mẫu PTCB: 

2.1. Tăng trưởng ổn định 3 năm:
 • Phân tích tình hình kinh doanh 3 năm gần nhất
 • Trả lời 2 câu hỏi:
  • Tăng trưởng đều hàng năm: DT, LN, EPS, ROE >= 25%?
  • Giá trị tuyệt đối ROE có trên 15% không?
 • Biểu mẫu:

2.2. Đột biến hoạt động kinh doanh:
 • Phân tích, so sánh tình hình kinh doanh quý gần nhất
 • Trả lời 1 câu hỏi:
  • DT, LN, EPS tăng đột biến cùng kỳ, YTQ (year to quater)?
 • Biểu mẫu:

2.3. Thông tin hỗ trợ/ bổ sung:
 • Hoạt động kinh doanh của các cổ phiếu anh, em trong cùng nhóm ngành nghề
 • Sản phẩm mới, công nghệ mới, ban lãnh đạo mới,…
 • Tin tức quỹ sở hữu, ban lãnh đạo sở hữu, thâu tóm của các NĐT lớn khác,…
2.4. Kết luận:
 • Ổn định dài hạn, tăng trưởng đột biến, tin tức hỗ trợ để động lực tăng giá tốt hơn
 • Nếu đáp ứng điểm 7, thì có thể xem xét đảm bảo điều kiện cần.

II. Báo cáo PTCB từ IBD VN

 • IBD VN có tổng hợp, phân tích các báo cáo PTCB theo biểu mẫu trên hàng tháng.
 • IBD VN có thể chia sẻ, cập nhật thông tin kết quả với các bạn học viên chuyên sâu.
 • Liên hệ: admin@investor-vietnam.com

Comments are closed.