26/02/2018

Phương pháp Phân tích cơ bản cổ phiếu – Đầu tư chứng khoán CANSLIM

Phương pháp Phân tích cơ bản cổ phiếu – Đầu tư chứng khoán CANSLIM I. Phân tích cơ bản cổ phiếu 1.Tại sao cần PTCB cổ phiếu: Nền tảng Doanh nghiệp, kết quả kinh doanh của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc tăng giá cổ phiếu. “Lý do” tăng giá cổ phiếu do kết quả hoạt động kinh doanh, thì việc tăng giá cổ phiếu sẽ ổn định và bền vừng, và mức tăng trưởng mới đủ để đem lại kỳ vọng cho Nhà đầu tư cổ phiếu (20-40%). Mua cổ phiếu có Phân tích cơ bản […]
26/02/2018

Thông tin Phân tích cơ bản cổ phiếu – phương pháp CANSLIM

Thông tin Phân tích cơ bản cổ phiếu – phương pháp CANSLIM I. Thu thập thông tin – PTCB 1.Nguồn dữ liệu sử dụng: Cafef, Vietstock là những trang thông tin thống kê khá tin cậy về dữ liệu của cổ phiếu, doanh nghiệp (Lưu ý là thông tin thống kê, chứ không phải thông tin “phán đoán, dự báo”). Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng cách copy, download dữ liệu về để xử lý và phân tích. 2.Biểu mẫu PTCB:  2.1. Tăng trưởng ổn định 3 năm: Phân tích tình hình kinh doanh 3 năm gần nhất […]