08/11/2016

Khóa học đầu tư Chứng khoán chuyên sâu: Dòng Tiền – CANSLIM – VSA

Khóa học đầu tư Chứng khoán chuyên sâu: Dòng Tiền – CANSLIM – VSA Chi tiết thông tin: https://chungkhoanhomnay.com/khoa-hoc-dau-tu-chung-khoan-chuyen-sau-dong-tien-canslim-vsa/
08/11/2016

DVD, tài liệu đào tạo CANSLIM của Investors – IBD HOME STUDY COURSE

CHÚNG TÔI SỞ HỮU, NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CANSLIM THEO CÁC TÀI LIỆU IBD HOME STUDY COURSE DO INVESTOR’S BUSINESS DAILY (IBD) CHUẨN PHÁT HÀNH: I. TÀI LIỆU DVD: IBD Home Study Courses bao gồm 09 cấp độ đào tạo từ mức sơ cấp cho đến khi bạn thành một chuyên gia chứng khoán thực thụ: 1/ Level 1: Beginning strategies for successful investing (Chiến lược đầu tư thành công – Sơ cấp) 2/ Level 2: Intermediate strategies for successful investing (Chiến lược đầu tư thành công – Trung cấp 3/ Level 3: Advanced strategies for successful investing (Chiến lược đầu tư […]
16/06/2017

LEVEL 9: MARKET SCHOOL

LEVEL 9: MARKET SCHOOL htp://www.investors.com/product/home-study-kit-market-   HOME STUDY KIT COVERS: 10 new buy signals that will get you into a market rally early. 14 new sell signals that reduce your market exposure before a downtrend. New portfolio management rules to keep you in-line with the market trend. Complete Market Simulation – We will do a complete simulation over an entire market cycle (bottom to top) using these new signals to scale you in and out of the market.   Kit Includes Instant Online Access and 3 DVDs of Instruction on: Follow-Through Days Buy and Sell Signals Follow-Through Days and Failed […]
09/11/2016

LEVEL 8: IPO STRATEGIES

LEVEL 8: IPO STRATEGIES http://www.investors.com/product/home-study-kit-ipo-trading-strategies/   IPOs Offer Unique Opportunities for Big Gains! IBD IPO Strategies Home Study Program bao gồm: 02 DVD training + 01 sách Workbook đào tạo:   + Introduction to IPOs                          + IPO roundtrips + The model IPO base                         + Short IPO moves + IPOs without a base                         + Long IPO moves + IPOs that never broke out                 + IPO portfolio management strategies + Failed IPO breakouts   Mẫu PDF trong DVD Nhấn vào đây để xem   Mẫu video trong DVD