LEVEL 9: MARKET SCHOOL
16/06/2017
Khóa học đầu tư Chứng khoán chuyên sâu: Dòng Tiền – CANSLIM – VSA
08/11/2016

DVD, tài liệu đào tạo CANSLIM của Investors – IBD HOME STUDY COURSE

2 Comments

  1. Hồ Lê Minh đăng viết:

    Giá muA bao nhiêu vậy

  2. Hồ Lê Minh đăng viết:

    Khóa học tiếng việt hay tiếng Anh vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *