Cơ hội từ đầu tư chứng khoán
20/11/2016
Danh sách cổ phiếu sức mạnh (R.S) cao Tháng 12.2016 (1.12.2016)
01/12/2016

Đầu tư chứng khoán là gì

Đầu tư chứng khoán là gì (định nghĩa từ góc độ thực tế)

1. Chứng khoán là gì?

-Chứng khoán là 1 loại hàng hóa đặc biệt, gồm có cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh.

-Giá trị của chứng khoán phụ thuộc vào giá trị của công ty, giá trị mang lại của công ty.

-Giá trị chứng khoán phản ánh mức độ cung cầu đối với cổ phiếu, mà nó hầu hết khác với giá trị thực của cổ phiếu.

-Chứng khoán là 1 loại hàng hóa có tính chất đầu cơ, mua vào thì sau một thời gian nhất định, nó có thể tăng, hoặc giảm

2. Đầu tư chứng khoán là gì?

Là giao dịch mua bán chứng khoán thông qua các công ty chứng khoán (thương thường hiện nay là giao dịch online). Mục đích của giao dịch mua bán là: Mua thấp, bán cao, hưởng chênh lệch giữa giá trị bán và giá trị mua, hoặc hưởng cổ tức cổ phiếu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *