08/11/2016

Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM

Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM CANSLIM là một phương pháp chọn mua chứng khoán nổi tiếng được nhiều người biết đến do William O’Neil – người sáng lập ra tờ Investor’s Business Daily, sáng tạo ra. Phương pháp CANSLIM rất toàn diện, bởi vì nó là phương pháp chọn mua chứng khoán bao hàm cả phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. CANSLIM là viết tắt của: (1) C = Lãi ròng trên mỗi cổ phần quý hiện tại hay gọi nôm na là “EPS quý hiện tại” (Current Earning Per Share), tiêu chuẩn này yêu cầu EPS […]
08/11/2016

Lưu đồ mua bán chứng khoán – Đầu tư tăng trưởng CANSLIM

20/11/2016

Hướng dẫn Video