20/11/2016

phương pháp tiếp cận đầu tư chứng khoán – tăng trưởng

Phương pháp tiếp cận đầu tư chứng khoán – tăng trưởng – CANSLIM Để giải thích rõ cũng như có những cái nhìn chung về phương pháp đầu tư tăng trưởng, tôi lấy ra đây 1 ví dụ trước: 1.Chăn nuôi gà: 02 cách: Cách 1: Mua trứng gà về ấp, nở ra gà con rồi bắt đầu nuôi, phải trải quả các giai đoạn tiêm chủng, các giai đoạn ăn cám, đến khi sắp bán được thì vũ béo, để thu hoạch được hiệu quả cáo nhất Cách 2: Mua gà ở giai đoạn 4-5 lạng (0.4-0.5kg), chọn những con […]
20/11/2016

Các NĐT thành công

Các NĐT thực sự thành công bằng phương pháp đầu tư tăng trưởng: 1.Jesse livermore:   2. Bernard Baruch: 3.Gerald Loeb: 4.Nicola Darvas: 5.William O’neil: