20/11/2016

phương pháp tiếp cận đầu tư chứng khoán – tăng trưởng

Phương pháp tiếp cận đầu tư chứng khoán – tăng trưởng – CANSLIM Để giải thích rõ cũng như có những cái nhìn chung về phương pháp đầu tư tăng trưởng, tôi lấy ra đây 1 ví dụ trước: 1.Chăn nuôi gà: 02 cách: Cách 1: Mua trứng gà về ấp, nở ra gà con rồi bắt đầu nuôi, phải trải quả các giai đoạn tiêm chủng, các giai đoạn ăn cám, đến khi sắp bán được thì vũ béo, để thu hoạch được hiệu quả cáo nhất Cách 2: Mua gà ở giai đoạn 4-5 lạng (0.4-0.5kg), chọn những con […]
20/11/2016

Các NĐT thành công

Các NĐT thực sự thành công bằng phương pháp đầu tư tăng trưởng: 1.Jesse livermore:   2. Bernard Baruch: 3.Gerald Loeb: 4.Nicola Darvas: 5.William O’neil:
08/11/2016

Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM

Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM CANSLIM là một phương pháp chọn mua chứng khoán nổi tiếng được nhiều người biết đến do William O’Neil – người sáng lập ra tờ Investor’s Business Daily, sáng tạo ra. Phương pháp CANSLIM rất toàn diện, bởi vì nó là phương pháp chọn mua chứng khoán bao hàm cả phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. CANSLIM là viết tắt của: (1) C = Lãi ròng trên mỗi cổ phần quý hiện tại hay gọi nôm na là “EPS quý hiện tại” (Current Earning Per Share), tiêu chuẩn này yêu cầu EPS […]
08/11/2016

Lưu đồ mua bán chứng khoán – Đầu tư tăng trưởng CANSLIM